Minimum 2,7 miljard besparingen gezocht
Federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Foto: Photo News

Volgens het Monitoringcomité kan de te leveren inspanning voor de federale begroting 2019 veel hoger uitvallen dan verwacht.

Het Monitoringcomité is een groep ambtenaren die een inschatting maakt van de begrotingsinspanning die de federale regering moet leveren om op koers te blijven. Doorgaans gaat het om cijfers die de regering daarna nog ‘naar eigen inzichten’ aanpast, maar ditmaal is er ook onenigheid in het comité zelf.

Het Monitoringcomité schat op basis van veronderstellingen die door de federale regering zijn aangereikt, dat er in 2019 structurele inspanning van 2,66 miljard euro nodig zijn om op het pad te blijven dat in 2020 leidt tot een begroting in evenwicht. ‘De ramingen komen dus globaal genomen overeen met wat verwacht werd’, reageert minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

Maar de cijfers gaan ervan uit dat de regering dit jaar nog 151 miljoen bespaart op de ziekteverzekering en volgend jaar 503 miljoen. Bovendien moet een reeks voorwaarden op het vlak van voorafbetalingen van belastingen door bedrijven en de tax shift echt kloppen, en is geen rekening gehouden met extra uitgaven voor asiel en migratie.

Of toch 5 miljard?

Een aantal ambtenaren is het duidelijk niet eens met die interpretatie. Op hun vraag is een opmerkelijke passage aan het rapport toegevoegd. ‘De voorzitter van het Monitoringcomité heeft ondanks het aandringen van leden van het comité geopteerd voor deze presentatie, eerder dan de opgesomde elementen aan de raming van de te leveren inspanning toe te voegen’, staat er te lezen. ‘Deze leden kunnen het verslag op dit punt niet onderschrijven.’

Concreet: het tekort zou dus wel eens (veel) hoger kunnen uitvallen. In een slecht scenario zou de inspanning voor 2019 kunnen neerkomen op vijf miljard euro. Als de tax shift geen positieve gevolgen heeft, levert dat een extra tekort van 523 miljoen op. Slechtere prognoses op het vlak van de voorafbetalingen van belastingen kunnen de inspanning met nog eens 1,8 miljard opdrijven.

Het verwachte tekort voor dit jaar valt wel lager uit. Het zou 222 miljoen minder bedragen dan bij de begrotingscontrole werd ingeschat. Maar ook hier hangt veel af van het realisme van de door de regering gehanteerde hypotheses.

Om tegen 2020 een begroting te kunnen voorleggen die structureel in evenwicht is, is een inspanning nodig van minimum 6,7 miljard euro – en dus mogelijk nog een pak meer. Tegen 2021 loopt de inspanning al op tot 8,1 miljard euro.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig