Treinbestuurders krijgen meer loon en betere werkomstandigheden
Foto: Bart Dewaele

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft samen met de vakbonden ACV-Transcom en VSOA een sociaal akkoord bereikt over een koopkrachtverhoging van 6 procent voor de treinbestuurders. Daarnaast worden ook maatregelen genomen om de werkomstandigheden te verbeteren. In ruil is het aan de treinbestuurders om de productiviteit te verbeteren met 2 procent.

Volgens het akkoord krijgen startende treinbestuurders meteen het loonniveau dat overeenstemt met vier jaar anciënniteit. Tussen vijf en twaalf jaar is er een getrouwheidspremie voorzien die, over de hele periode, neerkomt op 5.000 euro. Na twaalf jaar krijgen de treinbestuurders naar het voorbeeld van andere beroepscategorieën een baremieke verhoging.

Voor treinbestuurders met achttien jaar anciënniteit is er een loyauteitspremie van 5.000 euro, die ze geleidelijk opbouwen tussen dertien en achttien jaar. Wie achttien jaar anciënniteit heeft maar in het verleden de baremieke verhoging heeft gemist, krijgt een eenmalige premie van 7.500 euro. ‘Ter compensatie’, luidt het.

De NMBS engageert zich naar eigen zeggen ook om binnen de zes maanden de enveloppe van de productiviteitspremies die treinbestuurders krijgen voor het rijden van moeilijke en vroege diensten, te verhogen. Daardoor strijkt elke treinbestuurder volgens de spoorwegmaatschappij maandelijks gemiddeld 120 euro meer op.

Werkomstandigheden

De deal omvat voorts maatregelen die de werkomstandigheden moeten verbeteren. Zo wordt onder andere performanter materiaal beloofd. Samen met de erkende vakbonden zal tot slot in werkgroepen worden bekeken hoe men de balans tussen werk en privé kan ondersteunen en hoe er kan voorzien worden in een betere omkadering van de eindeloopbaanperiode.

In ruil is overeengekomen dat de productiviteit van de treinbestuurders met 2 procent omhoog moet, een inspanning die bereikt zou worden via meer flexibele planningsregels van de prestaties.

De socialistische vakbond ACOD Spoor had eerder laten weten dat hij het voorstel niet zou ondertekenen.