‘Vlaanderen investeert zonder visie’
De regering van Geert Bourgeois ‘investeert zonder visie’ zegt de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) Foto: BART DEWAELE
De Vlaamse begroting stevent zonder ingrijpen af op een overschot van 145 miljoen euro in 2019, berekent de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). Het investeringsbeleid kan beter.

De Vlaamse regering presenteerde zich bij haar aantreden als een investeringsregering. Na enkele jaren besparen moest er ruimte vrijkomen om stevig te kunnen investeren in pakweg wegen, zorg of scholen. Die aanpak heeft ertoe geleid dat de Vlaamse regering dit jaar voor 3,6 miljard investeringen kan doen.

En het kan nog beter. De vakbonden en werkgevers hebben in de SERV een nieuw gezamenlijk advies gegeven over de begroting 2019. Daaruit blijkt dat de Vlaamse begroting bij ongewijzigd beleid afstevent op een overschot van 145 miljoen euro. Ook dat geld moet bij voorkeur gaan naar investeringen, vinden de sociale partners.

In die 145 miljoen zijn voor alle duidelijkheid de uitgaven voor de Oosterweelverbinding, die de Vlaamse regering buiten haar begrotingsdoelstelling houdt, al meegerekend. Dus is het overschot volgens de Vlaamse rekenwijze nog een stuk hoger. Bovendien houdt de SERV er rekening mee dat er liefst 900 miljoen euro in de begroting onbenut zal blijven.

Hoogtepunt voorbij

Pijnlijke besparingen zal de Vlaamse regering dus niet hoeven te doen, ook al lijkt de conjunctuur over haar hoogtepunt heen. Maar dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is. De Serv dringt aan op een ander investeringsbeleid.

Het huidige is versplinterd en mist langetermijnvisie, vinden de sociale partners. Iedereen veegt maar voor de eigen deur, maar de afstemming en integratie van de plannen, schiet te kort. Dat gepakt stro is ook merkbaar in de organisatie en financiering van de projecten, waar in verspreide slagorde wordt gewerkt. Organisaties als de Werkvennootschap, de BAM en Scholen voor Morgen hebben elk hun eigen specialisten.

De SERV dringt aan op een overkoepelend infrastructuurplan dat de bestaande plannen samenbrengt en prioriteiten legt. ‘We hebben nood aan een strategie’, zegt Voka-voorzitter Hans Maertens. ‘De huidige aanpak is te versnipperd, en heeft een te beperkte visie en aanpak.’

De sociale partners vragen ook om de kennis en ervaring binnen de Vlaamse administratie te bundelen en alle publiek-private samenwerking te gebruiken als dat een aantoonbare meerwaarde heeft. Een louter budgettaire motivering volstaat niet.

Het advies wordt morgen besproken in het Vlaams parlement, en wordt een van de richtsnoeren voor de Vlaamse regering bij het opstellen van de begroting 2019.