Autosector schiet CO2-taks af
Foto: if

De autosector, bij monde van de federaties Febiac en Traxio, moet niet weten van een CO2-taks. Die schiet zijn doel voorbij, klinkt het. ‘Alleen met een mentaliteitsverandering en de uitbouw van alternatieven voor fossiele brandstoffen kunnen we streven naar een beter milieu, in plaats van enkel belastingen door te voeren’, zegt Febiac-voorzitter Philippe Dehennin.

Beide sectorverenigingen vinden de verschuiving van belastingen van bezit naar consumptie op zich een goede zaak. Het is volgens hen ook belangrijk dat de consument wordt gestimuleerd om zich ‘groener’ te verplaatsen. Maar het simpelweg extra belasten volstaat allerminst, vindt de autosector. Er moet ook geïnvesteerd worden in alternatieven, zodat de burger zijn belastingdruk kan doen dalen door zijn gedrag aan te passen.

Bovendien viseert de CO2-taks vooral het wegtransport, terwijl dat volgens Febiac en Traxio ‘maar een van de vele bronnen is van CO2-uitstoot’. Ze wijzen erop dat het wegverkeer nu al zwaar wordt belast, via de accijnzen. Dat diesel daarbij, door het kliksysteem, benadeeld wordt terwijl deze brandstof minder CO2 uitstoot dan benzine, stuit op onbegrip van de sector.

Kwaliteitsvolle infrastructuur

‘We ondersteunen de integratie van milieufactoren in het beleid of in de fiscaliteit, maar enkel een belasting invoeren is niet de juiste manier. Ook de overheid heeft haar verantwoordelijkheid: met investeringen in kwaliteitsvolle infrastructuur en een digitaal kader kan ze de consument stimuleren om zich milieuvriendelijker te verplaatsen én voorkomt ze files, die onnodige vervuiling veroorzaken’, pleit Dehennin. Volgens hem kunnen deze investeringen gefinancierd worden door het invoeren van een slimme kilometerheffing.

De autosector pleit ook voor investeringen in tankstations voor CNG, LNG en waterstof. De trage ontwikkeling van de elektrische laadinfrastructuur en van slimme netten baart zorgen, klinkt het.