Onbelast bijverdienen kan vanaf 15 juli
Foto: jasper rietman

De Kamer keurt vandaag het wetsontwerp goed dat het mogelijk maakt om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen. De regeling gaat in vanaf 15 juli.

De Kamer stemt vandaag eindelijk over het onbelast bijverdienen. Die maatregel laat werknemers (die minstens vier vijfde werken), zelfstandigen en gepensioneerden toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, bijlessen of met taken in het verenigingsleven. Regeringspartij Open Vld was de grote pleitbezorger van het onbelast bijverdienen.

De maatregel werd beslist in het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar bereikte, maar de definitieve goedkeuring had heel wat voeten in de aarde, onder meer door een belangenconflict dat het parlement van de Franstalige Brusselaars had ingeroepen.

De Kamer moest daardoor de verdere behandeling van het wetsontwerp zestig dagen opschorten. De oppositie remde de zaak nog even verder af door amendementen in te dienen en een advies hierop te vragen aan de Raad van State.

Vandaag wordt het wetsontwerp naar alle verwachting dan toch goedgekeurd. ‘Als dat gebeurt, dan gaat de regeling in op 15 juli’, zegt Jelle Boone, woordvoerder van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Er moet ook nog een reparatiewet goedgekeurd worden om het initiële ontwerp meteen bij te schaven, zegt Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V). Maar die wet is technisch nog niet helemaal rond. Door de reparatiewet wordt leiding geven in jeugdbewegingen uit de lijst met toegelaten taken gehaald. Via een Koninklijk Besluit kan het maandelijks plafond ook verhoogd worden naar 1.000 euro, al blijft de jaarlimiet op 6.000 euro. Onder meer de sportverenigingen zijn daar vragende partij voor.

Wie onbelast wil bijverdienen, moet dat melden via een online toepassing. Die is vanaf 8 juli beschikbaar op bijklussen.be. Daar staat ook een lijst van toegelaten activiteiten.