Kamer vraagt regering nooit ‘killer robots’ in te zetten
Foto: Ritchie Sedeyn

De Kamercommissie Landsverdediging heeft woensdag een resolutie goedgekeurd die de regering vraagt erover te waken dat het Belgisch leger tijdens militaire operaties geen gebruik zou maken van volledig autonome wapens, zogenaamde killer robots.

De tekst vraagt ook dat de regering ijvert voor een internationaal verbod op die wapens. België is het eerste land dat zo’n verbod instelt. Ecolo-Groen had hierover een resolutievoorstel ingediend. De meerderheidspartijen MR, N-VA, CD&V en Open Vld dienden woensdag echter een eigen voorstel in en keurden die eigen tekst goed.

Volledig autonome wapens bestaan nog niet, maar de technologie evolueert heel snel in die richting. Volgens wetenschappers kunnen killer robots, die zonder menselijke tussenkomst doelwitten kunnen aanvallen, binnen enkele jaren realiteit zijn.

Meer dan 3.000 topwetenschappers riepen al op tot een verbod en ook leiders van bekende technologiebedrijven, onder wie Elon Musk, spraken zich uit tegen killer robots. De Verenigde Naties buigen zich al enkele jaren over de kwestie. Een wereldwijde coalitie van 70 ngo’s uit 29 landen, onder wie Pax Christi, ijvert voor een preventief verbod op killer robots.

Het verbod moet ‘verhinderen dat de oorlog verder ontmenselijkt’, zegt Hendrik Bogaert (CD&V). Het parlement vraagt daarom een verbod op de inzet van robotten tijdens militaire operaties. Het leger zou ook verboden worden robotten te produceren of er onderzoek naar te voeren.