ACOD dient donderdag stakingsaanzegging in voor personeel Vlaamse overheid
Foto: BELGA

De socialistische vakbond ACOD wil staken tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. Volgens vakbondsafgevaardigde Jan Van Wesemael kan ‘donderdag al’ gestaakt worden, ‘of ten laatste volgende week’. Wie zal meestaken en hoe de acties eruit zullen zien, is nog niet duidelijk. ACV en VSOA dienen voorlopig geen stakingsaanzegging in.

De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.

Na de zomer zouden er onderhandelingen volgen over die plannen, maar ACOD gaat nu al tot acties over. Het zal donderdag een stakingsaanzegging indienen.

‘Iedereen is bereid om tot actie over te gaan omdat de plannen die voorliggen echt heel ingrijpend zijn’, zegt Van Wesemael. De vakbonden hebben naar eigen zeggen nog geen uitnodiging ontvangen voor een overleg. ‘Niet iedereen zal meteen staken, maar we willen een verwittiging geven’, klinkt het nog.

ACV en VSOA beraden zich

ACV en VSOA dienen voorlopig geen stakingsaanzegging in, maar beraden zich over acties, klinkt het. ‘Onze leden zijn niet te spreken over deze eenzijdige wijziging van hun arbeidsvoorwaarden’, zegt Ilse Remy van ACV. ‘De stakingsbereidheid bij de leden is groot, maar of er acties komen hangt af van de bereidheid tot onderhandelen bij de overheid. We verwachten een uitnodiging voor onderhandelingen en we verwachten dat het ook echte onderhandelingen zijn, geen tekst die te nemen of te laten is.’

Ook VSOA denkt na over acties. ‘We stellen in de loop van de vakantie een actieplan op om te bepalen hoe we zullen reageren’, zegt Francis Van Lindt van VSOA. ‘Als de regering niets wil wijzigen aan de plannen die voorliggen, komen er zeker acties na de zomer. Als er nog ruimte voor onderhandelingen is, zien we wel hoe het verder loopt.’