Flexibiliteitsdeal maakt halve dagen ouderschapsverlof mogelijk
Foto: pixabay

Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken, heeft een akkoord aangekondigd over zes wetsvoorstellen die lange tijd geblokkeerd waren. ‘We zorgen voor meer flexibiliteit’, klinkt het.

Winkelen op zondag

Binnenkort wordt het voor handelaars onder meer mogelijk om hun werknemers buiten het hoogseizoen meer dan 13 zondagen in te schakelen. Dat is één van de zes voorstellen die woensdag voorgesteld werden, en die binnenkort goedgekeurd zullen worden. De huidige wetgeving vindt Van Quickenborne immers ‘absurd’: ‘De winkels mogen in principe alle zondagen open zijn, maar de arbeidswetgeving verbiedt hen om personeel in te zetten.’

Met een aanpassing van de Arbeidswet wil het Kamerlid die beperking voor werkgevers opheffen, zonder evenwel aan de bescherming van de individuele werknemers te raken. ‘Geen enkele werknemer zal alle zondagen moeten werken, op individueel niveau blijft de zondagsrust zoals die al voor de wetswijziging bestond, gegarandeerd.’

Halve dagen ouderschapsverlof

Met een ander voorstel zal het onder meer mogelijk worden om een halve dag per week of een volledige dag per twee weken ouderschapsverlof te nemen, mits overeenstemming tussen werkgever en werknemer. ‘Dit laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. ‘Ze kunnen hun ouderschapsverlof nu nog flexibeler inzetten, op hun eigen gewenst tempo.’

Een voorstel van N-VA Kamerlid Jan Spooren sluit aan op dat van Lanjri. Wie vandaag deeltijds ouderschapsverlof opneemt, moet gedurende die periode elke week volgens hetzelfde deeltijdse regime werken. Maar binnenkort wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld halftijds ouderschapsverlof op te nemen door de ene week helemaal niet te werken en de week daarna in een voltijds regime. ‘En wie voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand opneemt, kan dit voortaan ook opnemen per week in plaats van per maand’, vult Lanjri aan.

Recht op opleiding

Ook het wetsvoorstel van Open VLD’er Egbert Lachaert over het scholingsbeding (recht op opleiding, red.) voor knelpuntberoepen wordt goedgekeurd. Vandaag kunnen werkgevers en werknemers al een scholingsbeding afsluiten, zodat werkgevers die investeren in een opleiding voor hun werknemers, meer zekerheid hebben dat die werknemers ook bij hen aan de slag blijven. Maar dat kan enkel voor werknemers die jaarlijks minstens 33.221 euro verdienen. ‘Met dit wetsvoorstel zal die loondrempel verdwijnen voor opleidingen in knelpuntberoepen’, zegt Lachaert. ‘Op die manier stimuleren we dergelijke opleidingen en verkleinen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.’

Prijs van de liefde

Een voorstel van David Clarinval (MR) zet ook een punt achter de ‘straf’ die vandaag opgelegd wordt aan gehandicapten die gaan samenwonen met een partner. Omdat het inkomen van die partner tot nu meetelde in de tegemoetkoming voor de gehandicapte, kreeg die soms minder door samen te gaan wonen - de ‘prijs van de liefde’, zoals soms werd gezegd. Het voorstel van Clarinval doet dat het jaarinkomen van de partner dat vrijgesteld wordt voor de berekening van de uitkering, stijgen van € 22.450 euro naar 39.287 euro.

Zorgverloven voor pleegouders en adoptieouders

Tot slot stellen Nahima Lanjri (CD&V) en haar collega-Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) Stéphanie Thoron (MR) en Catherine Fonck (CDH) voor om de zorgverloven op te trekken die pleegouders en adoptieouders vandaag krijgen. Vandaag is dat te ‘weinig in vergelijking met natuurlijke ouders’, klinkt het. Daarom stellen ze voor dat ‘elk van beide pleeg- of adoptieouders recht krijgt op zes weken verlof. Minstens om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen. Uiterlijk tegen 2027 hebben de ouders dan recht op 17 weken.’ Dat is het aantal weken dat ook natuurlijke ouders krijgen.

‘Elk kind is belangrijk, dus ik ben blij dat we stappen vooruit kunnen zetten voor pleegouders en adoptieouders. De ouders vervullen met hun engagement ook een maatschappelijke rol die niet te onderschatten valt’, benadrukt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD), die de nodige middelen voor deze hervorming voorziet.