‘Overheid moet meer inzetten op activering om werkgelegenheidsgraad op peil te houden’

De overheid zal extra inspanningen moeten leveren om werkzoekenden en inactieven de komende jaren meer in te zetten op de arbeidsmarkt. Dat is een van de aanbevelingen die de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW) maandag lanceert bij de presentatie van een rapport over de arbeidsmarkt in België.

Uit het rapport blijkt dat het aantal werkenden in België de laatste vier jaar met 200.000 is toegenomen. Die groei had bovendien nog groter kunnen zijn, aangezien er in het eerste kwartaal van 2018 140.000 openstaande vacatures waren.

Toch wordt aangestipt dat op internationaal niveau de werkgelegenheidsgraad in België eerder gering blijft. Bovendien wordt er gewaarschuwd voor een al te positief toekomstbeeld.

‘De enorme dynamiek van werkgelegenheid die we de afgelopen vier jaar gekend hebben, zal stoppen’, zo stelt Marcia De Wachter, de ondervoorzitter van de Hoge Raad. Als reden daarvoor verwijst ze naar een vertraging van de economische groei en de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Vlaanderen dreigt daardoor zwaarder te worden getroffen dan de andere regio’s.

De HRW pleit ervoor om nog meer in te zetten op de activering en de integratie van werkzoekenden. Dat is nodig ‘om het welvaartsniveau per inwoner te behouden en de lasten van de vergrijzing op een bredere basis te laten steunen’, zo klinkt het.

Daarbij wordt ook gefocust op financiële maatregelen. De overheid moet er volgens de HRW voor zorgen dat ook voor mensen met lage lonen de financiële aantrekkelijkheid van werken verbeterd wordt. Maar dat moet dan wel gebeuren zonder de kosten voor de werkgever te verhogen.

Na één maand bij de arbeidsbemiddelaar

Ook federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) maakte bij de voorstelling van het rapport duidelijk dat activering voor hem een belangrijke opdracht blijft. De minister stelde voor om bij een ontslag met een lange opzegtermijn, mensen te verplichten om zich al na één maand aan te melden bij de arbeidsbemiddelaar. Op die manier kunnen zij sneller weer op de arbeidsmarkt gebracht worden, luidt de redenering.

Het beperken van de uitkering in de tijd is volgens Peeters geen optie. ‘Het belangrijkste is om mensen zo snel mogelijk weer te activeren. Als je hun uitkering beperkt, dan raak je die mensen kwijt.’