‘Het beleg van Antwerpen wordt doorbroken’
Koen Kennis , Bart De Wever en Liesbeth Homans Foto: Victoriano Moreno

Na vijftien jaar van doorgedreven besparingen staat Antwerpen niet langer onder de financiële curatele van Vlaanderen. Burgemeester De Wever (N-VA): ‘We zijn weg uit de palliatieve afdeling, maar liggen nog steeds op intensieve zorgen.’

Sinds 1995 houdt de Vlaamse regering strikt toezicht op de Antwerpse financiën, die toen in zeer slechte staat verkeerden. Maar nu de schuld per inwoner gedaald is tot onder het Vlaamse gemiddelde, heft Vlaanderen die curatele op.

Dat kondigden N-VA’ers Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Antwerps burgemeester Bart De Wever en lokale schepen van Financiën Koen Kennis vandaag aan op een persconferentie.

Terwijl in 2003 de Antwerpse schuld nog 1,64 miljard euro bedroeg, zal dat bedrag tegen eind dit jaar gezakt zijn naar 395 miljoen, of zo’n 750 euro per inwoner. Het Vlaamse gemiddelde van dat laatste cijfer bedroeg vorig jaar 990 euro.

Tikken door vergrijzing

Burgemeester Bart De Wever toonde zich tevreden. Antwerpen was de laatste stad onder Vlaamse financiële voogdij. ‘Het beleg van Antwerpen wordt doorbroken’, aldus De Wever, die tegelijk de vreugde temperde en waarschuwde voor de toekomst.

‘Door de vergrijzing zullen alle gemeenten de komende vijftien jaar nog tikken krijgen’, aldus De Wever. ‘Maar Antwerpen is daar klaar voor. We zijn weg uit de palliatieve afdeling, maar liggen nog steeds op intensieve zorgen.’

Patrick Janssens

De diepgaande schuldafbouw werd in 2004 ingezet door Patrick Janssens (SP.A), De Wevers voorganger. Maar Kennis klopte zich op de borst dat de huidige coalitie in bijna zes jaar de schuld met 600 miljoen heeft afgebouwd, even veel als de vorige stadsbesturen in tien jaar. ‘We hebben het ritme verdubbeld’, aldus Kennis.

Minister Homans waarschuwde dat gemeenten als Koksijde, Mechelen en Beveren - de drie gemeenten met de hoogste schuld per inwoner - hun uitgaven beter onder controle moeten houden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig