Havens van Antwerpen en Zeebrugge bestellen studie over samenwerking
Foto: Jan Van der Perre

De havens van Antwerpen en Zeebrugge starten een onderzoek naar een mogelijke samenwerking. Een consultancybedrijf en advocatenkantoor hebben de opdracht gekregen om een onderzoek te voeren of ze complementair zijn. ‘Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen’, luidt het in een mededeling.

Er waren dit jaar al verschillende signalen dat beide havens toenadering zoeken. Er bleek ook geen politieke tegenkanting meer te zijn van de betrokken gemeenteraden. Nu gaan ze dus een stapje verder.

‘Sinds begin dit jaar worden er constructieve gesprekken gevoerd tussen de havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen in het kader van een mogelijke samenwerking. Deze hebben recentelijk geleid tot het gezamenlijk opstarten van een ‘economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek’.’

Consultant Deloitte en advocatenkantoor Laga zullen dat onderzoeken. Zij moeten de meerwaarde van een samenwerking voor de havens objectiveren, en de huidige samenwerking evalueren.

Beide havens moeten dus versterkt uit zo’n samenwerking komen, eer het aan de orde is. Complementariteit en synergievoordelen zijn daarbij het uitgangspunt, dixit de havenbesturen. Het onderzoek zal naar schatting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond worden en pas na afloop wordt er opnieuw gecommuniceerd.

Begin dit jaar staken de Haven van Zeebrugge en de stad Brugge al een hand uit naar de Antwerpse haven en het stadsbestuur voor meer samenwerking. ‘We hebben het niet enkel over containers. We kunnen elkaar ook vinden voor andere zaken en diensten’, klonk het toen. ‘We voeren prille gesprekken en willen alle ruimte geven aan het overleg dat nu bezig is’, voegde de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel toe in maart.