De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt eenvoudig schuldig verklaard voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie. 'We gaan dit aanvechten, dit vonnis heeft een grote precedentwaarde', aldus meester Van Steenbrugge.

De advocaten van Verlaeckt betreuren dat de rechtbank het niet hinderen van het verkeer liet primeren op het stakingsrecht. 'We gaan dit aanvechten: bij het hof van beroep, het Hof van Cassatie en desnoods helemaal tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit vonnis heeft een grote precedentswaarde', zei meester Walter Van Steenbrugge.

Bruno Verlaeckt werd door de rechtbank schuldig bevonden aan het organiseren van wegblokkades tijdens een staking. Gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn werd hij eenvoudig schuldig verklaard. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken. Verlaeckt gaat in beroep tegen de veroordeling. Dat zeiden zijn advocaten meteen na de uitspraak. Voor de vakbond is dit een principekwestie: de veroordeling tast de vrijheid van staken aan.

'Veroordeling onverwacht'
'Dit was een belangrijk proces en dit is een belangrijke uitspraak. Ze kadert in de politieke zelfbediening van een politiek apparaat dat enkel gericht is op besparen, loonmatiging en bezuinigen', reageert Verlaeckt zelf. 'Wat deze politiek wil, is dat wij, vakbonden, niet meer in de weg staan. Ze willen vakbonden die aan het handje lopen van de rechtse politici, die meedenken en meewerken aan het bezuinigingsbeleid. Maar ik zeg u: zo is ABVV niet en zo zal ABVV nooit zijn.'

Hij vertelde zijn toehoorders ook dat zijn veroordeling 'onverwacht' was. 'De pleidooien van onze advocaten bewezen dat het kwaadwillig belemmeren van het verkeer ondergeschikt moet zijn aan het fundamenteel recht op staken, actie voeren en de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank is daar niet in gevolgd. Alle argumenten van de verdediging, die gebeiteld zijn in Europese en internationale verdragen, werden van tafel geveegd. Maar als wij er niet meer zijn om op te komen voor de mensen, dan is de democratie kapot', zei Verlaeckt.

Steun

Enkele tientallen vakbondsmilitanten kwamen vrijdagmorgen aan het Vlinderpaleis samen voor het vonnis. Eerder was de rechtbank te klein voor de vakbondsmensen die hun collega’s wilden steunen. ABVV-voorzitter Verlaeckt sprak de vakbondsmilitanten na het vonnis toe op de trappen van het Vlinderpaleis. De vakbondslui vrezen dat deze veroordeling een precedent schept, waardoor alle toekomstige betogingen en acties beperkt moeten blijven tot het uitdelen van flyers op de stoep en het stakingsrecht dus beknot zal worden.

'Betere afspraken nodig'

Het is belangrijk dat de rechter hier een principiële veroordeling uitspreekt. Het bezetten van de openbare weg is een onaanvaardbare praktijk die niets te maken heeft met het stakingsrecht', reageert Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert. De zaak heeft volgens hem een belangrijke precedentwaarde. 'Wie in de toekomst schade lijdt door onaanvaardbare blokkades, kan die ook verhalen bij de boosdoeners'. Volgens Lachaert is de uitspraak ook een nieuw bewijs dat er nood is aan 'betere afspraken bij stakingen.

Staking

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar.

De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. Door de blokkades werd volgens de rechtbank een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd, wat onaanvaardbaar is. De ABVV’er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is.