Spoorbond dient nieuwe stakingsaanzegging in
Foto: BELGA
De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een aanzegging ingediend voor een 48 urenstaking bij het spoor van 10 juli tot 12 juli om. Op dinsdag 3 juli is nog een verzoeningsvergadering gepland.

De stakingsaanzegging dekt de periode van 10 juli om 3 uur tot 12 juli om 3 uur. ‘De betrokken vakbond gaat niet akkoord met de voorstellen tot herwaardering van het treinbesturingspersoneel’, klinkt het.

Vorige week werden de stakingsaanzeggingen van het OVS en Metisp-Protect om procedureredenen geweigerd. Ze mochten een nieuwe procedure starten, maar dat mocht pas 8 dagen later.

Zal deze aanzegging wel goedgekeurd worden? ‘Daar hebben we nooit honderd procent zekerheid over’, zegt Joachim Permentier van de OVS. ‘Maar de procedurefouten die tot de weigering van de vorige aanzegging hebben geleid, hebben we alleszins niet opnieuw gemaakt. We gaan ervan uit dat deze staking er wel komt.’ Permentier blijft er wel bij dat OVS oorspronkelijk helemal geen procedurefouten maakte.

Impact?

Dan is de vraag: hoe groot zal de impact daarvan zijn? Hoeveel leden de OVS precies heeft, is geheim. Maar in vergelijking met de socialistische en christelijke vakbonden is de onafhankelijke bond een kleine speler. Toch verwacht Permentier te kunnen wegen: ‘Wij staan vooral sterk bij het uitvoerend personeel: de mensen die op en rond de treinen werken. Zij spelen natuurlijk een belangrijke rol in het laten rijden van de treinen.’

Aanleiding voor de staking is onvrede over de richting die het dossier over de herwaardering van het treinpersoneel uitgaat. ‘Wij willen dat de opeenvolging van onze diensten meer haalbaar wordt’, zegt Permentier. ‘Nu wordt te veel flexibiliteit van ons verwacht, en de directie wil die nog doordrijven.’ Daarbij vindt de vakbond dat de beloofde loonsverhoging, in de vorm van een jaarlijkse premie, niet ver genoeg gaat.

Een verzoeningsvergadering is gepland op dinsdag 3 juli.