Akkoord over energiedoelen goedgekeurd, België onthoudt zich opnieuw
Tegen 2030 wil Europa 32 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. Foto: mye

Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben het Europees akkoord tussen de Raad, de Commissie en het Parlement over ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie vandaag goedgekeurd. België onthield zich bij de stemming.

Tegen 2030 moet de Europese Unie 32 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen, zoals zonnepanelen of windmolens. Tot nog toe ligt de lat op 27 procent, maar wil Europa zijn klimaatbeloftes van Parijs waarmaken, dan moet ze hoger. De lidstaten, vertegenwoordigd door tijdelijk voorzitter Bulgarije, hadden midden juni een voorlopig akkoord bereikt met het Parlement en de Commissie om de doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2030 op te trekken naar 32 procent.

Vandaag is dat akkoord goedgekeurd door de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten bij de Raad van de Europese Unie. De ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie moeten de EU helpen om haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te doen dalen.

Vlaanderen op de rem

Maar niet alle Europese lidstaten wilden de klimaatambities optrekken. Aangevuurd door Vlaanderen, verzette België zich tegen hogere doelen voor hernieuwbare energie. Vooral de N-VA twijfelt of de nieuwe ambities haalbaar zijn. De partij wijst erop dat we nu al de energiedoelstellingen voor 2020 waarschijnlijk niet zullen halen en wou eerst een impactstudie voor ons land.

Het verzet lokte veel verontwaardiging uit bij de oppositie (SP.A en Groen) en milieu-organisaties. Terwijl zowat alle West-Europese landen meer ambitie wilden tonen, schaarde ons land zich in een rijtje met notoir klimaatsceptische lidstaten als Polen, Tsjechië en Hongarije. Ook binnen de Vlaamse regering liet minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) verstaan dat hij de ambitieuzere doelstellingen wél haalbaar acht.

België onthoudt zich

Het verweer van België kon het voorlopige akkoord niet tegenhouden, en ook vandaag wou ons land de ambitieuzere energiedoelen niet goedkeuren. Bij de stemming, die achter gesloten deuren plaatsvond, heeft België zich onthouden, vernam De Standaard uit verschillende bronnen.

Die onthouding kon de goedkeuring dan wel niet dwarsbomen, voor Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu is ze ‘onbegrijpelijk’. ‘De hogere doelstellingen zijn niet alleen noodzakelijk voor een veilig klimaat. Ze zijn ook economisch zinvol door de sterke kostprijsdalingen van hernieuwbare technologie. De N-VA laat alle ondernemingen in Vlaanderen in de steek die baat hebben bij meer hernieuwbare energie. Hogere doelen zou de vraag van 500 miljoen Europeanen naar hun producten aanvuren.’

Het akkoord gaat nu naar het Europees Parlement, waar het naar verwachting in oktober wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering. Daarna moet het terug naar de Raad om definitief te worden goedgekeurd.