Aantal steuntrekkers OCMW in negen jaar tijd met helft gestegen
De Brusselse gemeenten kennen de grootste stijging steuntrekkers Foto: BELGA

Het aantal steuntrekkers, die een leefloon krijgen en recht hebben op maatschappelijke hulp van de OCMW’s is van ruim 100.000 in 2008 toegenomen tot meer dan 150.000 in 2017.

De gemeenten pompen jaarlijks 1,8 miljard euro in de OCMW’s ofwel elf procent van hun exploitatiebudget, zo blijkt uit de jaarlijkse doorlichting van de lokale besturen door Belfius. ‘Er is meer nood aan bijstand, en dat voelen de OCMW’s’, klinkt het.

De sociaaleconomische context vereiste dat de Vlaamse gemeenten elk jaar een bijkomende inspanning leverden van gemiddeld 2,5 procent om de werking van de OCMW’s te financieren.

Voor dit jaar is die stijging in het budget van de Vlaamse gemeenten beperkt tot 1,3 procent. In de Waalse en Brusselse gemeenten gaat het dit jaar om forsere stijgingen, van respectievelijk 3,3 procent en 4,2 procent.

Beperking werkloosheidsuitkering

Terwijl in 2009-2010 de financieel-economische crisis aan de basis lag van een tijdelijke toename van het aantal leefloners, is de nieuwe en continue stijging sinds 2014 volgens Belfius voornamelijk te wijten aan de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en aan andere structurele ingrepen.

Als enkel gekeken wordt naar het aantal leefloners, dan steeg dat van ruim 80.000 in 2008 naar zowat 140.000 in 2017. Vlaanderen telt per 1.000 inwoners 5,6 leefloners, Wallonië 18,1 en Brussel 31,8.

Exploitatiebudget

Dit jaar geven de Vlaamse gemeenten 10,7 procent van hun exploitatiebudget uit aan de OCMW’s, de Waalse 9,6 procent en de Brusselse 14,7 procent. Voor Vlaanderen gaat het om 146,6 euro per inwoner, voor Wallonië om 137,6 euro en voor Brussel om 285,3 euro.

De gemeenten besteden jaarlijks ook 2,4 miljard euro of 15 procent van de exploitatie-uitgaven aan de politiezones (1,85 miljard euro) en hulpverleningszones (550 miljoen euro). Voor de politiezones gaat het in Vlaanderen om 152,9 euro per inwoner, in Wallonië om 135,2 euro per inwoner en in Brussel om 306,2 euro per inwoner.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig