Het vredesakkoord tussen de Vlaamse overheid en de actiegroepen over de Oosterweelverbinding levert de eerste concrete resultaten op.

Oosterweelverbinding

Antwerpse Ring krijgt eerste kilometers overkapping

 

Van onze redacteur 

brusselParkzones, fietspaden en de eerste kilometers overkapping van de Antwerpse Ring: na het akkoord met de actiegroepen vorig jaar is er nu een akkoord over de eerste projecten die Antwerpen leefbaarder moeten maken na de bouw van de Oosterweelverbinding.

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven zijn het eens over achttien ...