Er is een akkoord over de besteding van 1,25 miljard euro aan 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten op en rond de Antwerpse ring. Uiteindelijk zou zowat een kwart van de ring overkapt worden

Het akkoord voorziet onder meer in de realisatie van 2,4 kilometer bijkomende overkapping, maar ook in fietsprojecten en 400 ha groenzone. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie van het politieke stuurcomité van de Oosterweelverbinding - bestaande uit de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven. De 18 geselecteerde werken (zie hieronder) worden nu verder uitgewerkt.

3,25 km overkapping

 'Samen met de eerder geplande 0,85 kilometer overkapping kom je uit op 3,25 kilometer overkapping of 2 keer de lengte van de Craeybeckxtunnel. Als je daar nog eens de 3,7 kilometer voor de Scheldekruising bijrekent, kom je aan een totale lengte van 4,5 keer de Craeybeckxtunnel', zegt intendant Alexander D'Hooghe. Alles samen zou dit goed zijn voor de overkapping van zowat een kwart van de Ring. Meer is altijd mogelijk op termijn, maar dat zal veel geld kosten.

Maar de leefbaarheidsprojecten gaan verder dan overkappingsprojecten alleen. Zo wordt er ook geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, bijkomende groenzones, bermen om de geluidshinder te verminderen... Antwerpen moet met de projecten ook twee nieuwe "groene longen" krijgen: een grootstedelijk Park Noordelijke Rechteroever en een Regionaal Landschapspark op Linkeroever (zie een opsomming hieronder).

'Iedereen wint'

'Elke Antwerpenaar zal onmiddellijk de winst ondervinden', zegt burgemeester Bart De Wever. En het zullen vooral de sociaal zwakkere wijken, met name in het noordoosten van de stad (o.a. Den Dam, Luchtbal, Borgerhout), zijn die de grootste vruchten zullen plukken, zo benadrukken De Wever en intendant D'Hooghe. 'Het zijn die wijken die 150 jaar lang hebben opgedraaid voor de industriële lasten van de stad die nu de grootste winst boeken. We pakken de bronnen van geluidsoverlast aan en het groen gaat erop vooruit met joekels van parken', zegt D'Hooghe.

In totaal, over de verschillende projecten heen, komt er volgens de intendant 400 ha bruikbare groene ruimte bij. 'Dat is 28 keer het stadspark van Antwerpen', klinkt het.

Nieuwe intendant nodig

Intussen moet de Vlaamse regering op zoek naar een nieuwe intendant. De opdracht van huidig intendant Alexander D’Hooghe, die mee zorgde voor de historische doorbraak in het netelige Antwerpse mobiliteitsdossier, zit erop. De nieuwe intendant krijgt een opdracht van één jaar, een mandaat dat maximaal zeven keer met telkens 1 jaar verlengd kan worden.

‘Met dit titanenwerk bewijzen we dat het conflictmodel met de burgerbewegingen ingeruild is voor een samenwerkingsmodel’, zei Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). ‘Niet zo lang geleden stonden we nog voor de rechtbank, nu zitten we samen rond de werkbank’.

1. Oosterweelknoop / Noordkasteel

 • 'Na een geoptimaliseerd ontwerp van de Oosterweelknoop, investeren we verder in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het behouden Samgagebouw.'
 • Geraamde kost: € 14 miljoen

2. Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord

 • 'We verlagen de R1 noordwaarts tot aan de Masurebrug, om de aanleg van latere overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die de geluidsoverlast in Merksem drastisch verminderen.'
 • Geraamde kost: € 70 miljoen

3. Stationsomgeving Luchtbal

 • 'We realiseren een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en laten fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aansluiten om combi-mobiliteit te stimuleren.'
 • Geraamde kost: € 368 miljoen

4. Stenenborgerweert / Kap Dam

 • 'We kleuren de overkapping in het noorden van de Damwijk groen in met park- en vrijetijdsvoorzieningen.'
 • Geraamde kost: € 15 miljoen

5. Bermenlandschap Albertkanaal

 • 'We bedden de ingesleufde R1 naast het Lobroekdok verder in met fietsverbindingen en we investeren in de ecologische continuïteit van de groenzones.'
 • Geraamde kost: € 6 miljoen

6. Kap Sportpaleis

 • 'We breiden de reeds geplande overkapping ter hoogte van het Sportpaleis stevig uit en verbinden de Damwijk met de Deurnese wijk Kronenburg. We verbeteren de toegankelijkheid van de topevenementenzone rond het Sportpaleis.'
 • Geraamde kost: € 147 miljoen

7. Waterpark (gedeeltelijk)

 • 'We overkappen de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eeckhovelei en realiseren een drastische leefbaarheidswinst voor de Deurnese buurt Ten Eeckhove.'
 • Geraamde kost: € 63 miljoen

8. Nieuw Oost:

 • 'Dankzij de investeringen in de ringzone tussen Deurne en Borgerhout geven we nog meer impulsen aan de ontwikkeling van Spoor Oost.'

9. Schijnvallei / Ter Loo / Deurne

 • 'We realiseren een groene overkapping van bijna 100 meter tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo.'
 • Geraamde kost: € 122 miljoen

10. Longitudinaal Ringpark:

 • 'We kapselen de Berchemse ringzone in met een snoer van groene buffers en fietspaden en we investeren in waterbeheer.'
 • Geraamde kost: € 23 miljoen

11. Nieuwe kap A12/Jan De Voslei

 • 'We starten een geïntegreerd planproces voor Knoop Zuid, waarbij we de toekomende A12 over een lengte van 620 m verder overkappen ter hoogte van de Jan De Voslei.'
 • Geraamde kost: € 145 miljoen

12. Bermen van Knoop tot Lemanstraat

 • 'We kapselen ook de ringzones in het zuiden van de stad en ter hoogte van Wilrijk in, met een snoer van groene buffers en fietspaden en we investeren in waterbeheer.'
 • Geraamde kost: € 55 miljoen

13. Park Knoop Zuid (gedeeltelijk)

 • 'Aan het wegontwerp van Knoop Zuid worden middelen toegewezen die de knoop verder ver-parken en het fietsnetwerk doortrekken.'
 • Geraamde kost: € 30 miljoen

14. Scheldebalkon

 • 'Ter hoogte van de Kennedytunnel wordt de kaaizone ingericht als een schakel voor zachte mobiliteit tussen de nieuwe bedrijvenzone Blue Gate, Nieuw Zuid en de kaaien.'
 • Geraamde kost: € 22 miljoen

15. Scheldebrug

 • 'We investeren in de allereerste vaste oeververbinding over de Schelde voor de zachte weggebruiker.'
 • Geraamde kost: € 49 miljoen

16. Voltooien fietsnetwerk

 • 'We voltooien het fietsnetwerk op Linkeroever met een fietsbrug over de E17 en verbinden zo ook Burchtse Weel en Galgenweel.'
 • Geraamde kost: € 26,5 miljoen

17. Stille bermen Zwijndrecht-Burcht

 • 'We houden woord aan de Zwijndrechtenaren en realiseren een ambitieus geluidsproject. We herbevestigen de beloofde geluidsreductie met 10 decibel.'
 • Geraamde kost: € 48 miljoen

18. Stille bermen Linkeroever:

 • 'We trekken het geluidsproject van Zwijndrecht door voor mens en natuur op Linkeroever.'
 • Geraamde kost: € 36 miljoen