Nog vier dagen tijd voor papieren belastingbrief
Foto: BELGAIMAGE

Nu vrijdag, 29 juni, loopt de deadline af voor wie zijn belastingaangifte op papier invult. Toch is de fiscus tolerant voor wie (een heel klein beetje) te laat is.

Als u een papieren formulier gebruikt, hebt u nog een paar dagen de tijd om uw belastingaangifte per post op te sturen naar een van de twee scanningscentra van de federale overheidsdienst Financiën, in Gent of Namen. Uw formulier moet daar op vrijdag 29 juni toekomen.

In de praktijk betekent dat dat donderdag de allerlaatste dag is voor uw huiswerk. Opgelet: u mag slechts één aangifte per briefomslag opsturen, anders loopt het fout met de scanning.

De deadline van 29 juni geldt ook voor wie, via een papieren formulier, een wijziging wil aanbrengen aan de vooraf ingevulde (vereenvoudigde) aangifte die hij heeft gekregen. Online kunt u die aangifte wijzigen tot 12 juli.

Strikt genomen loopt de deadline voor de papieren aangifte af op vrijdag om middernacht. Wie te laat is, riskeert een administratieve boete die kan oplopen van 50 tot zelfs 1.250 euro.

Respijt voor laatkomers

Maar volgens Francis Adyns, woordvoerder van Financiën, zal de fiscus de laatkomers in de praktijk een beetje respijt geven. Wie er niet in slaagt om zijn belastingbrief voor vrijdag op de post te doen, kan die alsnog inleveren in de brievenbus van het lokale belastingkantoor.

Tot voor enkele jaren was het de regel dat de burgers hun bruine belastingenveloppe in die brievenbus deponeerden. Dat resulteerde in de laatste dagen en uren vaak in een stormloop op het lokale kantoor. Nu de brieven in principe naar het scanningscentrum gestuurd moeten worden, is die drukte voorbij, maar het last minute binnenbrengen in de lokale brievenbus wordt nog altijd getolereerd.

Er is weinig kans dat de belastingambtenaren vrijdag om middernacht klaar staan om hun brievenbus te legen.  ‘Dat zal pas maandagmorgen gebeuren’, zegt Adyns. Wie dus in het weekend zijn brief in de bus van het lokale belastingkantoor steekt, zal toch nog een tijdige aangifte hebben gedaan.

Nog tijd voor Tax-on-web

Steeds minder belastingplichtigen vullen nog een papieren aangifteformulier in. Vorig jaar waren dat er nog 860.000, tegenover 980.000 in 2016. Allicht zijn het er dit jaar minder dan 800.000.

Ongeveer 3,8 miljoen Belgen doen hun aangifte online en gebruiken Tax-on-web. Hun aantal stijgt jaar na jaar.

Wie zijn aangifte elektronisch invult, krijgt ook meer tijd. De deadline voor het invullen van Tax-on-web valt pas op 12 juli. Tot nog toe zijn er al 1,4 miljoen online aangiftes gedaan.