PVDA en Défi naar Raad van Europa met geschil over dotatie
Maingain Foto: Photo News

PVDA en Défi stappen naar de Raad van Europa omdat ze vinden dat de Kamer een substantieel deel van hun dotatie blokkeert. Défi dagvaardt bovendien het parlement voor de rechtbank van eerste aanleg.

Politieke partijen hebben recht op een dotatie. Die dotatie bestaat uit een forfaitair gedeelte en een variabel deel, in functie van het stemmenaantal bij de federale verkiezingen (2,5 euro, geïndexeerd tot 2,98 euro per stem), indien ze een verkozene in de Kamer halen.

De PVDA en Défi konden de stemmen die ze in Vlaanderen haalden bij de verkiezingen van 2014 financieel niet verzilveren. Daardoor mislopen ze over een volledige legislatuur respectievelijk 1,8 miljoen euro en 225.000 euro.

‘Financiële chantage’

De discussie over de dotatie gaat intussen al een hele poos mee. Défi meent dat een fout is gebeurd bij het niet meetellen van haar stemmen in Vlaanderen, vandaar de dagvaarding van de Kamer. Het gaat om een juridische stap, ‘maar de realiteit is in de eerste plaats politiek van aard’, zegt partijvoorzitter Olivier Maingain.

Hij beschuldigt de N-VA ervan Franstalige partijen financieel te willen beletten stemmen te halen van kiezers in Vlaanderen. ‘Financiële chantage’ tegenover Franstalige partijen in Vlaanderen, vindt Sophie Rohonyi, de voorzitster van Défi in de Vlaamse rand.

Maingain verdenkt voormalig kartelpartner MR ervan Défi middelen te willen ontzeggen omwille van de kiesstrijd in Wallonië. ‘Ik heb het gevoel dat men ons om politieke redenen middelen wil ontzeggen. Dat is maar minnetjes’, zei het Kamerlid tijdens een persconferentie. Op de achtergrond speelt ook nog een geschil tussen beide partijen over de verdeling van de dotatie sinds hun splitsing.

Défi heeft ook een klacht ingediend bij de Raad van Europa om België aan zijn verplichtingen te herinneren. Via die stap wil Maingain onderstrepen ‘hoe de rechtsstaat erop is achteruitgegaan in België, onder invloed van een partij als de N-VA’.

Ook de extreemlinkse PVDA stapt naar de Raad van Europa. Ze doet dat via de Greco, de instantie die strijdt tegen corruptie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig