Lijsten met zware functies zullen om de vijf jaar herzien worden
Foto: Photo News

‘De lijsten met zware functies die mensen toelaten om vroeger met pensioen te gaan, zullen om de vijf jaar geëvalueerd worden.’ Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) woensdag in de Kamercommissie Sociale Zaken. De ministerraad zal de lijsten pas na de zomervakantie goedkeuren.

Om de pensioenen betaalbaar te houden, wil de regering dat we langer aan het werk blijven. In de hervorming die in de steigers staat, kan enkel wie een zwaar beroep heeft wat vroeger met pensioen gaan, of een hoger pensioen krijgen als hij of zij toch langer aan het werk blijft.

Om te bepalen wat nu precies zwaar werk is, heeft de regering criteria vastgelegd in een wetsontwerp: fysiek belastend werk, een belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk zijn daarbij volwaardige criteria, stress is een bijkomend criterium.

Binnen de publieke sector heeft de regering een akkoord met twee vakbonden over die criteria. Die brachten meteen ook een lijst met zware beroepen naar buiten, die meteen door regeringspartijen N-VA en Open VLD werd afgeschoten omdat hij te uitgebreid was. De regering heeft die lijst voor alle duidelijkheid niet goedgekeurd, herhaalde Bacquelaine nog eens. Eerst moeten de onderhandelingen voor de private sector worden afgerond. Publieke en private sector moeten op elkaar worden afgestemd.

Twee lijsten

Eens er een akkoord is, zal de ministerraad de twee lijsten vastleggen in een Koninklijk Besluit, zei Bacquelaine. Dat zal volgens de minister na de zomervakantie gebeuren. De hervorming moet begin 2020 in werking treden.

Opvallend is dat er nu over zware ‘functies’ wordt gesproken, eerder dan over zware ‘beroepen’. De lijst met zware functies zal elke vijf jaar herzien worden, zei minister Bacquelaine nog. Een bepaalde functie die nu als zwaar wordt beschouwd, kan dat na vijf of tien jaar niet langer zijn, bijvoorbeeld als die functie door technologische vernieuwing niet meer fysiek belastend is.

Voor de hervorming is een enveloppe van 40 miljoen euro voorzien. Het Planbureau moet berekenen wat de impact van de hervorming is op de kostprijs van de vergrijzing. Open VLD dringt eropaan dat die berekening gebeurt voor de regering de hervorming goedkeurt. 'Het heeft geen zin om eerst te beslissen en pas nadien de berekening te maken', zei Vincent Van Quickenborne.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig