En toen waren er nog maar twee stakingsdagen over op het spoor
Foto: belga

De aanzeggingen van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) en Metisp-Protect werden om procedurele redenen geweigerd. De vakbonden kunnen een nieuwe procedure starten, maar die mag dan pas 8 dagen na goedkeuring beginnen. Zo blijft van de vorige week aangekondigde 12 stakingsdagen voorlopig alleen nog de 48 urenstaking van het ACOD Spoor over.

De aanzeggingen van de twee kleinere bonden Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) en Metisp-Protect waren ongeldig, omdat ze de juiste procedure niet hebben gevolgd, zegt HR Rail-woordvoerder Alain Dupont. Ze dienden onmiddellijk een aanzegging in, terwijl ze eerst een alarmbelprocedure hadden moeten opstarten. Pas als die procedure geen resultaat oplevert, kan een aanzegging volgen.

Bij de OVS is die alarmbelprocedure intussen opgestart. Met die vakbond volgt er dinsdag overleg. Metisp-Protect, die acht stakingsdagen plande, heeft de procedure nog niet opgestart. Beide vakbonden kunnen dus nog wel tot staking overgaan. Maar ze moeten dan na de alarmbelprocedure een nieuwe stakingsaanzegging indienen, en die mag ten vroegste acht werkdagen later beginnen.

De alarmbelprocedure was wel succesvol bij het Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB). Dat liet vrijdag echter al weten een 48 urenstaking eind juni in te trekken. Daardoor blijft voorlopig enkel nog door de socialistische bond ACOD Spoor aangekondigde 48 urenstaking over, vanaf donderdag 28 juni om 22.00 uur.

Het protest van ASTB, OVS en Metisp heeft te maken met een voorstel tot herwaardering van de NMBS-treinbestuurders ten opzichte van de privé. Ze zouden daarbij meer loon krijgen, maar er zou ook een verhoogde productiviteit gevraagd worden. ACOD Spoor diende dan weer een aanzegging in omdat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten.

Indien het uiteindelijk toch tot een staking komt, zal voor het eerst de minimale dienstverlening in werking treden.