'Welbevinden is een voorwaarde om goed te presteren'

Goede prestaties op school en welbevinden gaan hand in hand, zegt Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs in een reactie op de uitspraken van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). 'Mocht er één knop zijn waar we gewoon op moesten drukken, dan hadden we dat al lang gedaan.'

De topman van het Katholiek Onderwijs onderschrijft het betoog van Bourgeois ten dele. Maar om te kunnen uitblinken is het net een voorwaarde dat leerlingen zich goed voelen, zegt hij. ‘Het siert de minister-president dat hij zo begaan is met de kwaliteit van het onderwijs. De lat moet inderdaad hoog en we moeten leerlingen uitdagen. Maar dat is niet in tegenspraak met inzetten op het welbevinden van de leerlingen. Leerlingen die goed presteren, voelen zich goed. Daarin volg ik minister-president Bourgeois. Maar dat welbevinden is ook een voorwaarde om goed te kunnen presteren. Het werkt in de twee richtingen.’

Bourgeois uitte in De Zevende Dag zijn bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen. Volgens hem ligt de lat niet hoog genoeg. De MP wil dat er ingezet wordt op ‘durven excelleren’. De slinger is te ver doorgeslagen naar ‘welbevinden’, aldus Bourgeois.

‘We hebben maar één grondstof in Vlaanderen, en die zit tussen anderhalve meter en twee meter boven de grond’, zei Bourgeois, die daarmee verwees naar de kenniseconomie, die welvaart heeft gecreëerd in Vlaanderen. ‘We hebben schitterende onderzoekinstellingen, we hebben een totaal nieuwe industrie.’ Maar als we er niet in slagen dat kwaliteitsniveau in het onderwijs te behouden, gaan we daar binnen twintig tot vijfentwintig jaar de prijs voor betalen, vreest Bourgeois.

Internationaal vergelijkend onderzoek deed de voorbije tijd enkele knipperlichten oplichten. ‘Voor begrijpend lezen, niveau vierde leerjaar, zijn we op tien jaar tijd van plaats 8 naar plaats 32 gezakt. Voor het ambitieniveau bij de vijftienjarigen hebben we volgens de Oeso het allerlaagste niveau. In het Pisa-onderzoek gaan we achteruit', zei Bourgeois.

'Lat ligt hoog genoeg'

Boeve heeft begrip voor die reactie. ‘Er zijn een aantal knipperlichten op oranje gesprongen, dat klopt. Maar dat los je niet op door tegenstellingen te zoeken die er niet zijn. Mocht er één knop zijn waar we gewoon op moesten drukken, dan hadden we dat al lang gedaan. Maar er is een samenspel van factoren. Met de nieuwe eindtermen ligt de lat hoog genoeg. Het komt er dus nu op aan in te zetten op ambitieuze leerplannen, de lerarenopleiding en begeleiding van leerkrachten.’

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet weten dat ze het jammer zou vinden mocht de aandacht voor welbevinden helemaal verdwijnen. ‘Niet langer dan een paar dagen geleden is gecommuniceerd hoeveel jongeren gepest worden en zich slecht in hun vel voelen. En dan leren ze zeker niets’, zei Crevits.