Eerste Belgische festival om mannelijkheid te vieren
Themabeeld Foto: iStock
Het eerste 'mannenfestival' in België is een feit. In september komen mannen drie dagen samen om elkaar te steunen, gezien te worden en 'thuis te komen'.

De initiatiefnemers halen de mosterd in grote mate uit Nederland, waar mannenfestivals en mannenkringen al enkele jaren opgang maken. In mei vond de derde editie van het 'Wildeman Festival' plaats, in juli is het Hieros Gamosfestival (waar ook een vrouwenluik aan zit) bijna uitverkocht. Ook in andere landen, zoals Groot-Brittannië en de Scandinavische landen, komen mannen meer en meer samen om hun mannelijkheid op te waarderen.

Erik Habraken (59), een van de zes initiatiefnemers, was als coach al drie keer te gast op het Wildeman Festival (genoemd naar het boek 'De Wildeman' van Robert Bly).  'We zijn nu bijna een jaar bezig om dit eerste Belgische mannenfestival voor te bereiden. We willen mannen de ruimte geven om een groeiproces door te maken en dat mee naar huis te nemen. We geloven dat mannen dat vandaag nodig hebben.’

Volgens Tim Vrancken (42), een andere initiatiefnemer, krijgen mannen vandaag veel signalen dat de mannelijke structuur niet goed is. 'Hun kracht wordt veroordeeld, ze worden onzeker en zoeken dus veiligheid door vrouwen te behagen, zoals hen dat van jongsaf aan geleerd is. Daar verzetten steeds meer mannen, en vooral jonge, mannen zich tegen.’

Het nieuwe festival is geen reactie tegen #MeToo, de internationale protestbeweging tegen mannelijk machtsmisbruik. Vrancken: 'Ik sta er helemaal achter. Alle schandalen mogen naar buiten komen. Maar ik hoef me niet schuldig te voelen voor die doorgeschoten dominante energie. Mannelijke energie mag er zijn. Bewuste mannen – en vrouwen – moeten die energie gebruiken om een betere wereld te creëren.'

Inhaalbeweging

'Mannen maken nu een inhaalbeweging', aldus Vrancken. Op het festival, dat in deze fase nog erg kleinschalig is, kunnen mannen drummen en dansen, ademen en bewegen, over vuur lopen en de ‘krijger’ in henzelf vinden. Ze kunnen er nadenken over wat vaderschap betekent, hun voeding aanpassen en hun lichaam genezen. Er zijn meer dan veertig workshops en de coaches zijn tegelijk zelf ook deelnemer. De thema's zijn 'vrijheid', 'verbondenheid' ven 'verantwoordelijkheid'.

Habraken: ‘Mannen mogen daar opnieuw leren en ervaren wat hun echte mannelijkheid is. Dat kunnen vrouwen hen niet vertellen, zoals wij ook niet aan vrouwen kunnen zeggen wat hun vrouwelijkheid is.'

Het festival breekt met enkele typische tradities. Zo wordt er geen druppel alcohol geschonken, moeten deelnemers de volle drie dagen meemaken,is het ecologische bewustzijn hoog en wordt elke deelnemer gevraagd eigen eetgerei mee te nemen en af te wassen.   

De opkomst van het mannenfestival kadert in een ontluikend reveil van mannelijkheid, dat erg verschillende vormen aanneemt. Zo is wereldwijd een netwerk, MenEngage, groeiend dat veeleer verdedigt dat mannen best aansluiten bij de doelstellingen van het feminisme. Maar er is tegelijk een veel radicaler beweging van mannen, de 'involuntary celibates', die negatief in beeld komt om zijn vrouwonvriendelijke acties, die soms erg gewelddadig zijn. De verschillende visies staan soms scherp tegenover elkaar.

Mannenfestival van 7 tot 9 september in De Kluis, te Sint-Joris-Weert: www.mannenfestival.be