Brusselse wachtdiensten zijn boos op Anciaux
Bert Anciaux. Foto: BELGA

SP.A’er Bert Anciaux krijgt lik op stuk over zijn uitspraken rond de huisartsenwachtdienst in de hoofdstad.

‘Het beleid voor Nederlandstaligen wordt stilaan een ramp in Brussel’, zei Bert Anciaux gisteren aan De Standaard. ‘Als ik tijdens het weekend een Nederlandstalige huisarts wil spreken, krijg ik te horen dat we zeven uur moeten wachten. Ook in ziekenhuizen is die problematiek er.’

Die uitspraak valt niet in goede aarde bij de Brusselse Wachtdienst (GBBW), die alle wachtdiensten in het Hoofdstedelijk Gewest coördineert. ‘Uit onze jaarlijkse statistieken blijkt dat onze responstijd onder of rond 1 uur ligt voor een huisbezoek. Bij consultaties in een vaste huisartsenwachtpost zijn de wachttijden vaak korter’, meldt algemeen directeur Ellen Stassart.

‘Enkel in periodes waarin er sprake is van een plotse en ernstige griepepidemie kan de wachttijd soms oplopen of uitzonderlijk langer worden. Tijdens slechts één weekend in 2018 waren de wachttijden voor alle patiënten (Nederlandstaligen, Franstaligen en alle anderstaligen) langer. Dit weekend viel in het voorjaar van 2018 waarin er zo’n zware epidemische infectiepiek geweest is. We hebben dan meteen voor versterking gezorgd en hebben extra artsen gemobiliseerd, waardoor de wachttijden tijdens de volgende weekends terug genormaliseerd werden.’

‘De Brusselse Wachtdienst werkt met tweetalige artsen, die gecertifieerd worden om de wachtdienst te verzekeren. Binnen de Brusselse Wachtdienst werken de Nederlandstalige en de Franstalige huisartsenkring samen om alle patiënten te kunnen helpen en bereiken. Deze samenwerking bestaat sinds 2016 en hierdoor kunnen nu ongeveer dubbel zoveel Nederlandstalige patiënten geholpen worden dan vroeger. Ook de werklast voor de Nederlandstalige huisartsen is hierdoor verminderd en de coördinatie verloopt veel efficiënter’, besluit Stallaert.

De gecontesteerde uitspraak van Anciaux kwam er toen hij zijn politiek afscheid op gemeenteniveau aankondigde. ‘Ik was heel graag lokaal opgekomen in Brussel. Maar ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen om niet op de lijst te staan. Ik had op z’n zachtst gezegd niet het gevoel dat ik echt welkom was’, zei hij eerder aan Bruzz.