Antigifcentrum: ‘Enkel tijdens dioxinecrisis meer oproepen gekregen’
Foto: Getty Images/iStockphoto

Het Antigifcentrum kreeg in 2017 maar liefst 57.400 oproepen. ‘Alleen in 1999 kregen we meer oproepen.’

‘De 57.400 oproepen zijn het tweede hoogste aantal in 55 jaar tijd’, zegt woordvoerder Patrick De Cock. ‘Enkel in 1999 kregen we meer oproepen.’ Toen brak de dioxinecrisis uit, een voedselschandaal waarbij giftige dioxines in de voedselketen terechtkwamen en zeven miljoen kippen en varkens preventief geslacht werden. In datzelfde jaar was er ook sprake van de Coca Cola-crisis, waarbij verschillende tieners onwel werden na het drinken van de populaire frisdrank. Uiteindelijk bleek het vooral om massahysterie te gaan.

‘Doktersbezoek uitgespaard’

Een duidelijke verklaring heeft het Antigifcentrum niet. ‘Maar mensen weten ons steeds beter te vinden. Het internet biedt misschien 1.001 oplossingen, maar als je bijtend product op je arm hebt gegoten, wil je snel een sluitend antwoord. We zijn misschien niet sneller, maar wel duidelijker’, aldus De Cock.

Het Antigifcentrum kan terugvallen op de artsen en apothekers die de telefoons beantwoorden. ‘Mensen worden direct geholpen. Zo wordt een doktersbezoek uitgespaard.’

Mensen volgen instructies niet

Het Antigifcentrum merkt dat de voornaamste oorzaken ongeveer dezelfde blijven: bijna de helft van de oproepen heeft te maken met blootstellingen aan geneesmiddelen. Een kwart van de oproepen gaat over huishoudproducten. Vooral over bleekwater, ammoniak of ongevallen met was- en vaatwasproducten komen vragen.

Maar er zijn ook kleine frustraties: voor het Antigifcentrum is de informatie over en de pictogrammen op bijtende producten en ontstoppers een probleem. ‘De informatie is ontoereikend, de pictogrammen zijn onvoldoende gekend.’ Volgens De Cock doen de bedrijven en Europa hun best, maar volgen de mensen de instructies gewoon niet op. ‘Mensen zijn te haastig met potentieel gevaarlijke producten. Er staat: draag handschoenen en een veiligheidsbril, maar dat wordt in veel gevallen genegeerd.’

Het Antigifcentrum blijft dan ook op dezelfde nagels kloppen. ‘De pictogrammen blijven zeker hun nut hebben. Het voordeel is de uniformiteit.’