Onbegrip voor de oranjerode politiehesjes
‘Om Belgische beslissingen te begrijpen, moet je in België wonen en leven.’ Foto: Photo News

De politie in ons land moet voortaan in oranjerode hesjes de straat op. In de rest van Europa draagt de politie nochtans fluogeel.

Voor alle duidelijkheid: het Koninklijk Besluit (KB) rond uniformvereisten voor de politie heeft niets met enige duivelsgekte te maken. Overgooiers en verkeersparka’s moeten voortaan uniform oranjerood zijn. Dat schrijft Polinfo.be, de website voor politieambtenaren.

Vandaag gebruikt een twintigtal politiezones in ons land fluogele jassen en overgooiers. Het vorige KB over de vereisten voor de politie-uniformen dateert uit 2006 en is niet eenduidig over de kleur. De voorbeelden van mantels en overgooiers zijn immers afgebeeld in zwart-wit.

Overgangsperiode

Door de jaren heen is een aantal zones fluogele jassen en overgooiers gaan gebruiken. Voor hen is er een overgangsperiode ingesteld tot 2026. Daarna worden ook hun uniformen onherroepelijk oranjerood.

De maatregel zorgt voor heel wat onbegrip. ‘Om Belgische beslissingen te begrijpen, moet je in België wonen en leven’, tweette Dirk Van Aerschot, korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, aan een Nederlandse collega. ‘Maar laat me duidelijk zijn: een groot deel van de Belgische politiediensten betreurt deze beslissing. We kijken met veel belangstelling naar het Nederlandse uniform.’

Historische kleur

De discussie over de kleur van de hesjes die politiemensen moeten dragen, vindt zijn oorsprong in het verleden. Voor de politiehervorming droeg de rijkswacht rode strepen, de gemeentepolitie blauwe. Na de hervorming bleven sommige korpschefs met een rijkswachtverleden vasthouden aan hun roodoranje. ‘Omdat we komaf wilden maken met de geschiedenis, hebben wij jaren geleden gekozen voor fluogeel’, zegt Frank Mulleners, korpschef van de Limburgse politiezone CarMa. ‘Ik ben geen voorstander van deze verandering. Geel is bovendien veiliger en past in een Europese context.’

De politiezone CarMa wil tot 2026 haar gele mantels en overgooiers blijven gebruiken. ‘Als het materiaal in de loop van die periode aan vervanging toe is, zullen we evalueren of het dan nog noodzakelijk is om over te schakelen op oranjerood.’