Advies tegen alcoholmisbruik: gratis water op restaurant en verbod op alcoholreclame
Foto: rr

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft bijzonder praktische aanbevelingen geformuleerd om duidelijkheid te helpen scheppen over alcoholgebruik en -misbruik. ‘Consumptie zonder risico bestaat niet.’

‘De laatste tijd zijn er in de media soms contradictoire berichten verschenen over alcoholgebruik en de impact daarvan op de gezondheid’, stelt de HGR vast. In die context publiceert de Raad nu enkele praktische aanbevelingen. ‘Voor een duurzaam effect moet er op politiek niveau actie ondernomen worden.’

Tien eenheden alcohol per week

De HGR benadrukt dat wie alcohol wil drinken moet weten dat de maatstaven voor consumptie die het vaakst worden vermeld (2 à 4 glazen per dag) naar beneden bijgesteld zijn. Om alles duidelijker te maken, stoelt de Raad zijn aanbevelingen op het begrip van standaard alcoholeenheden. Ze preciseert dat tien eenheden per week de limiet moet zijn.

Dat komt overeen met tien glazen wijn van 10 cl of tien glazen bier van het type pils van 25 cl. Elke overschrijding van deze standaard telt mee (bijvoorbeeld als de wijn of het bier sterker is en/of als het glas of de verpakking groter is).

‘Deze limieten goed kennen en er verantwoord mee omgaan, garandeert dat consumenten van alcoholhoudende dranken in goede gezondheid kunnen blijven. Die consumptie moet over de week worden verspreid en daarbij moeten er ook dagen zonder alcohol worden ingelast.’

Binge drinking

De Gezondheidsraad raadt het jongere publiek dat aan ‘binge drinking’ (snel alcohol drinken) doet aan om niet meer dan vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) standaardeenheden in minder dan twee uur te nuttigen.

Het is ook sterk aangeraden om bij alcoholgebruik voldoende water te drinken. Ten slotte herinnert de HGR eraan dat bepaalde bevolkingsgroepen nooit alcohol mogen drinken: jongeren onder 18 jaar, vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en vrouwen die borstvoeding geven.

Incentives van autoriteiten

Volgens de HGR zijn er begeleidende en ontradende maatregelen nodig. ‘We willen de aanbevelingen aan de bevolking laten begeleiden door incentives om onze autoriteiten en verschillende betrokken partijen in de maatschappij een rol te laten spelen.’

De HGR raadt onder andere aan om:

  • gratis water ter beschikking te stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca.
  • een totaalverbod in te voeren op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen.
  • de etikettering aan te passen voor alcoholhoudende dranken, met duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in verband met risico voor de gezondheid.
  • een gediversifieerd prijsbeleid in te voeren, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen.
  • de beschikbaarheid en het aanbod in te perken voor dergelijke dranken.

‘Deze maatregelen zijn zeker innovatief of zelfs ongewoon te noemen voor ons land. Voor een reëel effect op de volksgezondheid moeten ze worden gecombineerd, behouden blijven op lange termijn en zich richten op de volledige bevolking. Een nationale coördinatie is dus absoluut noodzakelijk.’