N-VA wil cameraschild voor Gent
Anneleen Van Bossuyt. Foto: fvv

Een cameraschild rond de stad, het afschaffen van alle knips in het circulatieplan en het opwaarderen van het Citadelpark tot een ‘Central Park’ voor Gent. Dat zijn enkele speerpunten van het verkiezingsprogramma dat N-VA Gent voorstelde.

De Gentenaar heeft zijn buik vol van de schandalen, zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Anneleen Van Bossuyt. ‘Al meer dan 30 jaar zijn de socialisten aan de macht, dat is geen gezonde situatie. De schandaalsfeer die rond het huidige bestuur hangt, is slecht voor het imago van onze stad.’

De N-VA Gent wil de criminaliteit en overlast alvast ’onverbiddelijk’ aanpakken. ‘Met slimme camera’s kan criminaliteit en overlast worden aangepakt. Dat werkt elders uitstekend. Dus ook in Gent. Overal in de stad hangen momenteel camera’s. Maar die hangen er om boetes uit te schrijven als je door de knips rijdt. Wij willen die camera’s inzetten voor de veiligheid van de burgers.’

Circulatieplan

Ook het circulatieplan is aan verandering toe, vindt Van Bossuyt. ‘Wij zetten verkeersveiligheid voorop, maar geloven dat met de auto naar Gent komen nog steeds mogelijk moet zijn. Ik wil Gent teruggeven aan alle Gentenaars en pleit daarom voor het afschaffen van alle knips. Er moet echte inspraak zijn over mobiliteit, in plaats van opgelegde plannen. Zeker ook in de deelgemeenten, die de voorbije jaren stiefmoederlijk behandeld zijn.’

Woonbeleid en onderwijs

Wat betreft woonbeleid wil de partij duizend nieuwe woningen laten bouwen op gronden die bouwklaar zijn, maar waar de stad niets mee doet. 'De woongrond in eigendom van de stad, (o.a. Houtdok, Koopvaardijlaan, Dok Zuid, Kaai 24, Sleutelbloemstraat), die al jaren ongebruikt braak blijft liggen, gaan we versneld ontwikkelen. We zetten hierbij in op budgetvriendelijke woningen die betaalbaar zijn voor modale inkomens.'

Op school moet er alleen Nederlands gesproken worden, zegt Van Bossuyt, die verwees naar de discussie rond de Turkse bijlessen. 'Wanneer er Turkse leerkrachten op kosten van Erdogan naar hier worden gebracht om Turkse les te geven in de lokalen van de stad, dan noemt men dat een goede zaak voor de integratie. Voor ons is Nederlands de taal die verbindt, en de poort naar emancipatie. Dertig procent van de leefloners spreekt geen Nederlands, hen moeten we actiever opvolgen en sanctioneren als ze niet naar de lessen Nederlands gaan.'

Park

Van Bossuyt wil ook het Citadelpark opwaarderen. 'We toveren de Citadelsite om tot ons eigen Gentse Central Park. We maken eindelijk werk van de al lang aangekondigde renovatie. We mijden asfalt en beton, leggen een Finse piste aan, voorzien in de uitbating van een café/restaurant, en zetten in op activiteiten.'