Een bank gespecialiseerd in sparen
Foto: Rabobank.be
Waarom een aparte bank voor sparen? Volgens Rabobank.be Marketing Manager Filip Brutsaert zijn er tal van rationele en psychologische redenen om geld over meer dan een bank te spreiden. En, opmerkelijk: rente is daarbij een belangrijke, maar zeker niet de enige drijver.
Dossier aangeboden door Rabobank.be

Sparen brengt weinig op. Is het nog wel de moeite om een spaarrekening aan te houden?
Filip Brutsaert: “Zeker wel. Ook in tijden van lage rente hebben spaarrekeningen hun nut. Om dat te illustreren: vandaag staat er zo’n 260 miljard euro op de spaarrekeningen in ons land. Rente blijft een wezenlijke factor bij spaarrekeningen, en bij Rabobank.be zien we erop toe dat we steeds een gezonde rente bieden in functie van de marktomstandigheden. Vandaar dat we onlangs de getrouwheidspremie verhoogden met 0,05%. Tegelijk moeten we af van de rentefetisj. De zoektocht naar rendement via rente is slechts een aspect van sparen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1% van de consumenten zich uitsluitend door rente laat leiden bij het kiezen van een spaarrekening.”

Toch even voor alle duidelijkheid: wat is de rentepolitiek van Rabobank.be?
“Wij willen op de lange termijn een gezonde rente aanbieden. In het huidige klimaat van lage rente bieden wij een van de hoogste interesten. We passen voor tijdelijke stuntrentes - kortstondige hoge rentes om klanten te lokken - en opteren voor een duurzame rentepolitiek op de lange termijn. Als onze marge groot genoeg is, kunnen we de rente verhogen. Als ze te laag wordt, is een rentedaling een logisch gevolg. Maar steeds in alle transparantie.”

Wat zijn, naast de interest en getrouwheidspremie, de belangrijkste redenen om te sparen?
“Gespaard geld is in de eerste plaats geld dat je (nog) niet hebt uitgegeven. De uiteindelijke opbrengst van je spaarrekening moet je dan ook beschouwen als geld dat je bewust hebt opzijgezet. Sparen confronteert je met de vraag: wat geef ik uit en wat niet? Door bewuste beslissingen te nemen, kun je beter sparen en hou je uiteindelijk meer geld over.”

Hoe zit het met de kredietrating van Rabobank.be? En wat betekent dat voor de klanten?
“Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank.UA. Door onze coöperatieve structuur voeren we een zeer behoedzame bancaire politiek. We genieten hierdoor van zeer goede ratings voor kredietwaardigheid en staan ook in de top tien van de World Safest Commercial Banks volgens Global Finance Magazine. Met zijn consequente focus op food en agribusiness heeft ze een solide reputatie. Rabobank.be zweert bij eenvoud en veiligheid, we waagt zicht niet  ons niet aan complexe en risicovolle producten. Voor het cliënteel betekent zo’n goede rating zekerheid en gemoedsrust. Dat zijn essentiële factoren voor spaarders.”

Hoe zou je de relatie tussen Rabobank.be en zijn klanten beschrijven?
“Wij hebben een heel duidelijke positionering in het bankenlandschap. In alles wat we doen, zijn we heel transparant. We focussen ons op mensen die van sparen een kernactiviteit maken. We gaan voor een heldere en eenvoudige bankervaring zonder verrassingen en zonder kosten. We bieden een gezonde rente en beschikken over een goed uitgebouwde klantendienst die ruim bereikbaar is, zowel per mail als telefoon, en alle vragen en eventuele problemen snel en efficiënt oplost. We respecteren de autonomie van onze klanten. We informeren hen, maar we zullen ze nooit in een richting duwen. We doen niet aan up-selling (bestaande klanten duurdere producten verkopen) of cross-selling (bestaande klanten andere producten verkopen). Onze klanten zijn mensen die graag een bepaalde afstand tussen zichzelf en hun bank(en) bewaren. Ze nemen graag zelf hun beslissingen. Ze appreciëren het dat we hen ten volle respecteren in hun autonomie.”

Hoe probeert Rabobank.be zijn klanten te helpen om beter te sparen?
“Door hard in te zetten op financiële informatie en spaarinzichten. Kijk maar naar onze website. Onze klanten kiezen zoals gezegd volledig zelf wat ze doen met hun geld. Maar we willen hen informeren over alle aspecten die rechtstreeks of onrechtstreeks impact hebben op hun geld en spaaractiviteiten. Hoe zij bijvoorbeeld omgaan met geld en sparen wordt niet alleen bepaald door economische en rationele elementen. Academisch onderzoek leert ons dat er tal van psychologische elementen al dan niet onbewust meespelen in financiële beslissingen en onze omgang met (spaar)geld. Door je bewust te zijn van die fenomenen, kun je beter omgaan met geld, in functie van je behoeften en wensen.”

Kun je een concreet voorbeeld geven van zo’n psychologisch fenomeen?
“Recent hebben we een experiment uitgevoerd dat eerdere inzichten bevestigt: als je een mentale en/of fysieke afstand creëert tussen jezelf en je spaargeld, zal je minder geneigd zijn dit spaargeld aan te spreken. Omdat wij per definitie voor onze klanten een tweede bank zijn, hebben wij op dat gebied een voetje voor. Terwijl je bij je eerste bank met een eenvoudige swipe geld overschrijft van je spaar- naar je zichtrekening, is er een grotere psychologische barrière om geld van een Rabobank.be-rekening weg te schrijven. Door bij ons een rekening te openen, creëer je als het ware een barrière tussen jezelf en je spaargeld, en dat helpt om langer van dit spaargeld af te blijven. En sinds kort kun je dankzij onze Spaarkrachttest ontdekken hoe je het doet op spaargebied in vergelijking met je peers, en daar desgewenst je conclusies uit trekken. Ook zo helpen we mensen bewuster en beter te sparen.”

Profiel Rabobank.be
Actief in België sinds: 2002
Aantal individuele klanten in België: 260000
Totaalbedrag op Rabobank.be-spaarrekeningen: ca. 7 miljard euro
 

Ben jij een bewuste spaarder? Hoeveel spaar je en hoeveel zou je mogelijk kunnen sparen?
Klik hier voor de Spaarkrachttest.