Marc Pecsteen is de man die de komende twee jaar voor ons land de honneurs zal waarnemen binnen de VN-Veiligheidsraad. 'Het is toch een grote verantwoordelijkheid.'

Zoals verwacht veroverde ons land vanmiddag, samen met Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek, een zitje in de VN Veiligheidsraad. Vanaf 2019 schuift België dus voor twee jaar aan tafel met grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China om de internationale veiligheid en vrede te bewaken. 'Een beloning voor vier jaar diplomatieke inspanningen', reageert premier Charles Michel.

Marc Pecsteen is de man die het voor ons land zal moeten waarmaken. De 57-jarige Pecsteen is een carrièrediplomaat. In zijn vorige functie was hij kabinetschef bij minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Voordien was hij actief in Argentinië, Pakistan, Rwanda en Oostenrijk.

Hij ziet in het lidmaatschap een 'grote rol voor België'. 'Het is toch een grote verantwoordelijkheid. Niet gemakkelijk, maar ook wel spannend', zei Pecsteen aan het persbureau Belga

België krijgt nagenoeg alle stemmen

België was samen met Duitsland kandidaat voor de twee vrijgekomen zetels binnen de groep van 'West-Europese landen en anderen'. Isräel ambieerde aanvankelijk ook een van die twee vrijgekomen plaatsen, maar trok zich enkele weken geleden al terug nadat duidelijk was geworden dat het aan steun ontbrak voor zijn kandidatuur. 

Van de 193 VN-lidstaten waren er tijdens de geheime stemming 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich. Van de 188 uitgebrachte stemmen haalde België 181 stemmen binnen, Duitsland kreeg 184 stemmen. Ook Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek kregen voldoende steun en zullen in de Veiligheidsraad zetelen.

'Beloning voor diplomatieke inspanningen'

Het wordt de zesde keer dat België tot de selecte club van leden van de VN-veiligheidsraad zal behoren. 'Dit zeer fraaie resultaat is de beloning voor bijna vier jaar diplomatieke inspanningen op alle niveaus', reageert premier Charles Michel (MR) vrijdagavond in een persbericht.

Michel: 'Deze verkiezing bevestigt de geloofwaardigheid, efficiëntie en professionaliteit van onze diplomatie, die erin is geslaagd maar liefst 181 lidstaten ervan te overtuigen ons hun stem te geven. 181 lidstaten waren overtuigd van de ernst van onze kandidatuur, en van onze bereidheid onze internationale verantwoordelijkheid opnieuw op te nemen.'

Prestige

De vraagt blijft toch wat een klein land als België kan betekenen in die Veiligheidsraad. ‘Het levert sowieso flink wat prestige op’, zegt Johan Verbeke, directeur-generaal van het Egmont Instituut. Verbeke is bovendien een ervaringsdeskundige, want hij zetelde tien jaar geleden als VN-ambassadeur al voor ons land in die Veiligheidsraad. ‘Het doet toch wat om als land het vertrouwen te krijgen van de internationale gemeenschap.'

Verbeke: 'Maar er is meer dan dat. Het is ook een grote verantwoordelijkheid. Je kan als land serieus door de mand vallen. In die veiligheidsraad krijg je geen cadeaus. Macht verwerf je niet tegenover die grote landen. Wel autoriteit, maar dan moet je bewijzen dat je met kennis van zaken spreekt. Dat is niet voor alle landen evident.’

Hij wijst er ook op dat het soms een voordeel is om een klein land te zijn. ‘In 2007 kreeg ons land na drie maanden meteen de leiding over het Kosovo-dossier. De grootmachten zijn te vaak betrokken partij en kunnen zo’n dossier dan niet zelf beheren. Wij worden dan gezien als een kleine maar ervaren bruggenbouwer.’

Internationale conjunctuur

‘Zelf dossiers op tafel leggen is niet eenvoudig’, geeft Verbeke wel toe. ‘Je wordt gewoon meegesleept door de internationale conjunctuur.’ Hij betreurt ook het beeld dat de Veiligheidsraad een praatbarak is. Het lijkt er vaak op dat de Veiligheidsraad nooit een beslissing kan nemen over belangrijke dossiers zoals Syrië. Dat komt omdat vaak een van de permanente leden - vaak betrokken partij - hun vetorecht gebruiken.

‘Dat zijn net de dossiers die heel zichtbaar zijn. Maar heel wat dossiers lopen al jaar en dag en worden no nonsens gezamenlijk aangepakt.’

Mensenrechten en genderkwesties

Alexander De Croo (Open VLD), minister van Ontwikkelingssamenwerking, reageert 'zeer verheugd' op het nieuws dat België opnieuw niet-permanent lid wordt van de VN-Veiligheidsraad. 'België zal veel aandacht besteden aan de naleving van het internationaal humanitair recht, mensenrechten en genderkwesties', geeft De Croo aan. 'Het lot van burgers die lijden onder conflicten, vrouwen en kinderen in de eerste plaats, moet de eerste zorg zijn voor de VN-Veiligheidsraad.'

De Croo: 'We zijn blij dat België een breed mandaat kreeg van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is een teken van vertrouwen in onze traditie van het nastreven van consensus en vrede.'