Meer loon voor 220.000 mensen in non-profitsector
Foto: Lisa Van Damme

Zo’n 220.000 werknemers in de Vlaamse non-profit, onder meer de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, krijgen een koopkrachtverhoging van 1,1 procent tegen 2020. De loonsverhoging komt er na twee jaar onderhandelen tussen de regering en de sociale partners.

Dat is het gevolg van het sociaal akkoord dat vrijdag werd ondertekend door de regering en alle sociale partners. De onderhandelingen duurden twee jaar.

Het vorige akkoord voor de non-profit liep af in 2015. De voorbije drie jaar was er dus een stilstand in de sector, is te horen bij de vakbonden, terwijl de werkdruk voortdurend bleef stijgen. Het nieuwe akkoord zorgt naast een loonsverhoging voor alle werknemers ook voor zo’n 8.000 extra jobs. In de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk komen er 605 voltijdse banen bij, in de ouderenzorg 525.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat er een akkoord zou komen, zeggen minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en de vakbonden unisono. ‘We hebben zelfs moeten staken om een datum voor de onderhandelingen vast te leggen’, zegtMark Selleslagh van LBC-NVK. Maar nu het er ligt, is de tevredenheid groot. ‘Belangrijk is dat er naast het financiële luik ook afspraken zijn gemaakt om de werkdruk te verlichten’, zegt Vandeurzen.

Zo werd overeengekomen dat de uurroosters voortaan drie maanden op voorhand moeten worden opgesteld. Het personeel in de non-profit heeft voortaan ook elk jaar recht op twee weken aansluitende vakantie. Geen evidentie in de sector, zo blijkt. Tijdelijke werkkrachten krijgen voorrang bij de aanwerving van nieuwe contractuelen. ‘Die kwalitatieve vernieuwingen zijn even belangrijk als de loonsverhoging’, vindt Mark Selleslagh.