‘Met de hand op het hart: wij leveren kwaliteit’
Foto: pixabay

Onvoldoende leerlingen in het basisonderwijs kunnen degelijk Frans lezen. Maar dat ligt niet aan de lerarenopleidingen, zeggen de lerarenopleidingen.

Uit een peiling van de KU Leuven bleek donderdag dat in het basisonderwijs onvoldoende leerlingen voor het vak Frans de eindtermen halen voor lezen. Om daar iets aan te veranderen is de rol van de leraar belangrijk, stipt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan op haar website. Wringt het schoentje misschien bij de lerarenopleidingen?

Een belronde bij onderwijsinstellingen die de bacheloropleiding lager onderwijs aanbieden levert een unanieme ‘neen’ op. ‘Maar we vallen niet echt achterover van het nieuws’, zegt Ans Hubert, opleidingshoofd aan PXL Hasselt. ‘De instroom (startende studenten, red.) is gewijzigd. Steeds minder studenten beheersen bij de aanvang van hun opleiding een voldoende hoog niveau Frans.’

Einde van de rit

Dat zegt ook Gwendoline Hotton, opleidingscoördinator aan Howest. ‘Wij stellen vast dat het niveau Frans bij de instroom vanuit het secundair onderwijs ons regelmatig voor uitdagingen stelt.’ Maar zowel Hotton als Hubert is formeel: op het einde van de rit leveren ze kwaliteit af, ‘met de hand op het hart’.

Ook bij Arteveldehogeschool streeft men ‘een zeer hoog niveau Frans’ na, zegt opleidingsdirecteur Kaat Delrue. ‘Studenten moeten niveau B2 halen voor de mondelinge taalvaardigheden Frans en een B1+ voor de schriftelijke taalvaardigheden. (Europese richtlijn, red.). Dat is nog een niveau hoger dan het secundair onderwijs.’ Maar ook hier is de vaststelling dat vrij weinig startende studenten het niveau Frans halen dat van hen verwacht wordt.

‘Je kan op drie jaar niet rechttrekken wat op acht jaar scheef gegroeid is’, stelt Sigrid Van Liedekerke van HoGent het scherper. Midden in de examenperiode vindt ze het ‘ongelofelijk dat mensen die acht jaar Frans gehad hebben, soms mijn vragen niet begrijpen’. Ze onderstreept wel dat de studenten een ongelofelijke bereidheid tonen om het goed te doen, en dat wie als leerkracht lager onderwijs afstudeert aan HoGent, eveneens bovenstaande Europese niveaus moet halen.

Vinger aan de pols

De focus moet dus niet liggen op de lerarenopleidingen, klinkt het unisono. Misschien wel op de manier waarop Frans aangeleerd wordt in de basisschool. Dat gebeurt best ‘zo communicatief en interactief mogelijk’, zegt Delrue. Misschien moeten andere vakken ook maar eens in het Frans gegeven worden? En heeft een taalkamp Frans ook niks dan voordelen?

Ook bij PXL Hasselt houdt men de vinger aan de pols. ‘Wij blijven zoeken naar manieren waarop het beter kan’, klinkt het. Hubert wijst erop dat er regelmatig nieuw onderzoek gepubliceerd wordt over Franse les, ‘bijvoorbeeld over het betrekken van muziek’. Volgens Van Liedekerke dreigt Frans het zelfde lot te ondergaan als Latijn. ‘Frans wordt steeds vaker cognitief behandeld, niet als communicatiemiddel.’

Bovendien plaats Van Liedekerke nog een kanttekening bij het nieuws van dinsdagochtend. Bij de luisterproef Frans haalden 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. 'Voor mij is dat absoluut niet voldoende.' Bovendien is de luistertoets volgens haar anders afgenomen dan de leestoets, en wijst het verschil in resultaten vooral op een verminderd concentratievermogen bij de leerlingen.