N-VA-raadslid Johan De Rop kaartte op de gemeenteraad de parkeerproblematiek van langparkerende vrachtwagens langs de N9 aan. Hij vreest dat er door het sluiten van de Syntra-parking nog meer vrachtwagens zullen bijkomen.

N-VA-gemeenteraadslid Johan De Rop zette de toenemende parkeerproblemen met langparkerende vrachtwagens in Asse op de politieke agenda. “Meer en meer zien we vrachtwagenchauffeurs van verschillende ...