N-VA Lennik en N-VA Gooik gaan nauwer samenwerken
De afdelingen willen aantonen dat samenwerken efficiënter is. Foto: idh

De N-VA-afdelingen van Lennik en Gooik willen op veel vlakken gaan samenwerken.

“Samenwerken, zonder daarin je eigenheid te verliezen, zorgt niet alleen voor een hechtere band en een grotere efficiëntie, maar samen kan je ook meer bereiken. Wij denken dat de gemeenten ...