Dit jaar komen 28 geradicaliseerde veroordeelden vrij
Foto: Gert Verbelen

28 geradicaliseerde gedetineerden zijn einde straf en komen dus sowieso vrij. In 2017 kwamen in totaal 76 aan radicalisme of terrorisme gelinkte veroordeelden definitief of gedeeltelijk vrij.

Benjamin Herman maakte dinsdag gebruik van 36-uur penitentiair verlof om in Luik een moordpartij aan te richten. Over de kortstondige vrijlating van Herman die verkeerd uitdraaide en zijn radicalisering, woedt nu een hevige discussie. De Standaard achterhaalde ondertussen dat in de loop van dit jaar 28 geradicaliseerden einde straf zijn en dus sowieso vrijkomen uit de gevangenis. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Staatsveiligheid. Twaalf van hen zijn zogenaamde foreign terrorist fighters, teruggekeerde strijders of kandidaat vertrekkers. Onder hen onder anderen Mustapha Bouyabaren, die bij Al Shabaab in Somalië vocht.

Tien anderen zijn misdadigers die geradicaliseerd zijn in de gevangenis. De zes overblijvenden zijn mensen die veroordeeld zijn wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Onder die laatste categorie valt onder meer de beruchte Brusselse haatprediker en bekeerling Jean-Louis Denis.

Uit hetzelfde vertrouwelijke rapport van de Staatsveiligheid blijkt dat in de loop van vorig jaar 76 veroordeelden voor feiten van terrorisme en/of geradicaliseerde misdadigers van gemeen recht (dus niet veroordeeld voor terrorisme, red.) vrij zijn gekomen. Dertien zijn definitief vrij omdat ze einde straf waren. De anderen zijn voorwaardelijk vrij of in voorlopige vrijheid gesteld. De voorlopige invrijheidstelling is bedoeld voor gedetineerden die onrechtmatig in België verblijven of aan de autoriteiten van andere landen moeten overgedragen worden. Voor zover wij konden achterhalen is met de 76 extremisten die in 2017 vrij zijn gekomen, niets fout gelopen.

Maandelijks overleg

Het is de bedoeling dat de vrijgelaten geradicaliseerden opgevolgd worden door de zogenaamde Local Task Forces (LTF). Over België verspreid zijn er veertien dergelijke Local Task Forces. De veiligheidsdiensten (lokale politie, federale politie, parket, Staatsveiligheid en Ocad) overleggen er maandelijks over de op te volgen geradicaliseerden. Ook over zij die definitief vrij zijn gekomen. Het probleem met zij die einde straf zijn, is dat ze zich aan geen enkele voorwaarde moeten houden en dus heel moeilijk opvolgbaar zijn. De politite kan dus ook geen speciale onderzoekstechnieken op hen toepassen.

Hans Bonte (SP.A), de burgemeester van Vilvoorde, pleit ervoor de extremisten die vrij komen nog een tijd lang verplicht ter beschikking van de regering te stellen. ‘Dat gebeurt nu al in sommige gevallen, onder anderen voor zware seksuele delinquenten’, zegt Bonte. ‘Op die manier kunnen ze ook na hun straf nog in de cel blijven of bijvoorbeeld een elektronische enkelband krijgen. Met geradicaliseerden die uit de cel komen zou dat geen overbodige luxe zijn.’