De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met het plan van minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) om een dieselban in te voeren vanaf 2030. De regering wil ook maatregelen tegen benzinewagens.

Minister Frémault moet ook een onderzoek voeren naar een gelijkaardige maatregel in de toekomst voor benzinevoertuigen en op korte en middellange termijn alternatieve technieken - elektrische, hybride en aardgaswagens - onderzoeken.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) reageert verheugd over het besluit van de regering om ‘een bijkomende stap te zetten naar een dieselban en in tweede instantie een ban voor alle voertuigen op fossiele brandstoffen’. Dit moet volgens hem de komende maanden goed voorbereid worden met alle betrokken actoren.

‘Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen wagen, maar ademt toch de slechtste lucht van België in. Dat moet anders, een ban op diesels is een deel van de oplossing’, zegt Pascal Smet.

Teleurgesteld

De milieuorganisatie ClientEarth noemt de beslissing 'een positief signaal', maar is teleurgesteld. 'Dit voorstel is niet ambitieus genoeg', reageert advocaatUgo Taddei. 'Steden als Rome en Parijs hebben een dieselban in 2024 aangekondigd. Er is geen enkele reden waarom Brussel niet hetzelfde zou kunnen doen.' 

'Als hoofdstad van Europa moet Brussel een voorbeeld stellen. Dit voorstel zal niets veranderen aan de slechte lucht die Brusselaars dagelijks inademen.' 

Onderzoek

Een opvolgingscommissie waarin de betrokken kabinetten zetelen, moet waken over de samenhang van de maatregelen op het vlak van fiscaliteit, milieu, economie, mobiliteit, zowel voor private als bedrijfsvoertuigen.

In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit, zowel inzake meetpunten, communicatie als sensibilisering. Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) dient een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten af te sluiten voor de strijd tegen roetdeeltjes in de keuringstations.

Voor minister Fremault is dit plan een volgende stap in de inspanningen die de Brusselse regering sinds haar aantreden heeft gevoerd om de luchtkwaliteit in het gewest te verbeteren, naast de invoering van lage emissiezone (LEZ) en het besluit over de maatregelen bij vervuilingspieken. ‘Ook andere Europese steden gaan in dezelfde richting’, stelde ze donderdagnamiddag in de rand van een persconferentie.

Brusselaars stikken in luchtvervuiling

Vandaag raakten ook de resultaten van een luchtkwaliteitsmeting in Brussel bekend. Die resultaten zijn alarmerend. Op veel plaatsen is het niet gezond te ademen. De voorbije winter hingen vrijwilligers op initiatief van Groen en Ecolo op 192 plaatsen in het Brussels Gewest meetbuisjes om NO2 of stikstofdioxide te meten.