Aangezien Benjamin Herman niet in de databank van de geradicaliseerde gevangenen zat, waren diegene die hem verlof toekenden niet op de hoogte van de verslagen van de Staatsveiligheid. Dat zei premier Charles Michel (MR) in de Kamer.

In de twee verslagen werd de naam van Benjamin Herman maar zijdelings vermeld waardoor de Staatsveiligheid en de Cel Extremisme binnen het gevangeniswezen hem niet in de databank van geradicaliseerden opnam. Het is dus logisch dat de informatie op dat moment niet tot bij de gevangenisdienst in kwestie raakte. De regering gaat nu kijken of ze daar lessen uit kunnen trekken. Michel wees er wel op dat er elk jaar 'duizenden aanvragen voor verloven behandeld worden'. 

'Radicalisme is een moeilijke uitdaging, ook in de gevangenissen', antwoordde Michel verder op de vragen na de schietpartij in Luik. Hij benadrukte dat het drama in Luik 'niet zonder antwoord mag blijven'. Hij noemde het ook een 'plicht om voor de slachtoffers duidelijkheid te verschaffen'. Onder applaus van het voltallige parlement riep hij ook op tot 'eenheid om het land sterker te maken, ondanks de ideologische verschillen. Dat is het enige wat we de slachtoffers van deze tragedie kunnen bieden.'     

Respect voor politiekorps

De premier kreeg ook applaus voor zijn bemoedigende woorden voor de politiediensten. 'Het is niet de eerste keer dat we moeten vaststellen hoe moeilijk en complex de rol is van onze politieambtenaren, overal in Europa. Ik zeg het met de grootste stelligheid in dit parlement: onze veiligheidskrachten moeten worden aangemoedigd en gerespecteerd.' 

Hij beloofde ook dat de regering er alles aan zal doen om de nabestaanden van de slachtoffers maximaal te begeleiden.

Video: onze terreurexpert Mark Eeckhaut over de schietpartij in Luik