IN KAART

Brusselaars stikken in luchtvervuiling

31 mei 2018Ine Renson

De resultaten van een luchtkwaliteitsmeting in Brussel zijn alarmerend. Op veel plaatsen is het niet gezond te ademen.

De voorbije winter hingen vrijwilligers op initiatief van Groen en Ecolo op 192 plaatsen in het Brussels Gewest meetbuisjes om NO2 of stikstofdioxide te meten. De locaties werden gekozen om een beter inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit op specifieke plaatsen: invalswegen met druk verkeer, maar even goed groene zones. Sommige punten werden geselecteerd omdat er een school, crèche of ziekenhuis ligt.

De resultaten na vier weken meten zijn weinig geruststellend: op 35 van de 192 meetpunten, of ongeveer 20 procent, ligt de gemiddelde concentratie NO2 boven de Europese norm van 40 µg/m³. De hoogste gemiddelde concentratie werd gemeten aan de uitgang van de Leopold II-tunnel in Ganshoren: 66,7 µg/m³.

‘Aan dat punt ligt een park waar mensen joggen, waar kinderen spelen in de speeltuin en families komen picknicken’, zegt Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen en initiatiefnemer van de actie. ‘De ventilatieroosters van de tunnel blazen de zwaar vervuilde lucht ook het park in.’

(Lees verder onder de kaart)

Kaart: NO2 by Citizen Scientists (Groen! & Ecolo)

Geen verrassing is het dat de kleine Ring en invalswegen zoals de Louiza- of Kroonlaan zwart kleuren. Maar ook in het centrum, zoals aan het Sint-Katelijneplein of vlak naast de voetgangerszone, liggen punten waar de norm ver overschreden wordt. Dat laatste, zegt Maes, bevestigt de these dat de straten rond de voetgangerszone nu meer vervuiling slikken. ‘Verontrustend is ook dat in de omgeving van heel wat crèches, scholen, ziekenhuizen en rusthuizen slechte waarden werden opgetekend.’

Omgekeerd tonen de resultaten dat de aanwezigheid van groen verluchting brengt. ‘Bomen zijn noodzakelijk in de strijd voor een betere luchtkwaliteit’, zegt Maes. ‘Tegelijk mogen we het effect van parken niet overschatten. In het Terkamerenbos werd 24 µg/m³ opgetekend. Dat is aanvaardbaar, maar niet opvallend positief. Zelfs de groene plekken in onze stad blijken maar matig gezond.’

Hoewel de meting selectief is, bevestigt ze wel wat eerdere burgermetingen deden vermoeden: Brussel heeft een probleem met luchtvervuiling. Niet alleen in twee van de negen officiële meetstations, maar op tal van plaatsen in het gewest wordt de Europese norm moeiteloos overschreden.

Foute norm

Wetenschappers en artsen zijn het er bovendien over eens dat die grens van 40 µg/m³ een politiek-economisch compromis is. ‘Er bestaat geen veilige ondergrens’, zegt Marc Goethals, cardioloog aan het OLV-ziekenhuis in Aalst. Ook lagere concentraties worden gelinkt aan hart- en longziekten en een hoger sterfterisico.’ De Brusselse resultaten noemt hij alarmerend. ‘Door het toenemende verkeer stijgt de plaatselijke blootstelling van de bevolking aan ongezonde lucht. Al die wagens laten rondrijden op plaatsen waar mensen leven, is moorddadig.’

Neem die Leopold II-tunnel, zegt Goethals: ‘Het kan technisch toch niet zo moeilijk zijn die lucht te zuiveren voor je ze in de omgeving loslaat? Voor mensen die daar leven, vormen dat soort concentraties een risico. Maar vooral ook voor de chauffeurs zelf: ze staan veel stil, vaak vlak achter de uitlaat van hun voorganger.’

Tovenaarsleerlingen

Volgens de initiatiefnemers neemt de Brusselse regering deze en andere resultaten niet serieus. ‘De urgentie dringt niet door bij minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH)’, zegt Maes. ‘In plaats van maatregelen te nemen, maakt ze de acties belachelijk.’ In de commissie Leefmilieu noemde Fremault de initiatiefnemers ‘gevaarlijke tovenaarsleerlingen’ die amateuristisch bezig zijn met ‘hun kleine plastic buisjes.’ Een reactie op de resultaten kregen we voorlopig niet.