Engagement voor arbeidsdeal, nu nog de concrete maatregelen
Geert Bourgeois Foto: blg
De federale overheid en de deelstaten engageren zich tot extra inspanningen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Premier Charles Michel (MR) bracht vanmorgen het prangende dossier op het overlegcomité. Minister Geert Bourgeois was eerder kritisch en reageert ook nu afwachtend.

Op het overleg kwamen de klassieke thema’s aan bod, zoals de rol van het onderwijs en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten om meer werknemers klaar te stomen voor knelpuntberoepen, levenslang leren en het belang van het overleg tussen werkgevers en werknemers in het hele debat.

De federale overheid is bereid om een belastingvrijstelling te geven voor werkzoekenden die een opleiding afronden in een knelpuntberoep of zelfstandige willen worden. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) klaagde eerder in De Standaard dat die vrijstelling al in maart op de agenda van het Overlegcomité werd gezet, en ook nu werden de maatregelen nog niet concreet gemaakt. Werkgroepen moeten nu concrete maatregelen uitwerken om op een volgende vergadering van het overlegcomité te bespreken. 

Volgens Bourgeois bevat de federale intentienota voor de deal vooral maatregelen die Vlaanderen al neemt. 'Weet Michel wel wat wij doen?', vroeg hij zich af. Woensdag nam de Vlaamse regering volgens Bourgeois enkel akte van de nota, het echte werk moet nog beginnen. Ook de minister-president hoopt dat er op korte termijn beslissingen genomen kunnen worden. ‘We zijn einde mei 2018. Het heeft geen zin zaken op de lange baan te schuiven’, verklaarde hij aan Belga.