De federale startnota voor het invullen van de vacatures somt vooral maatregelen op die Vlaanderen al neemt, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Vandaag staat een overlegcomité gepland tussen de federale overheid en de deelstaten, met als belangrijkste punt op de agenda: hoe krijgen we meer mensen aan het werk in de vele niet-ingevulde jobs? In een interview metDe Standaard beloofde premier Charles Michel (MR) een samenwerking met de deelstaten op te starten en om al ‘binnen een paar maanden tot oplossingen te komen’.

Maar zijn eerste aanzet, een startnota voor de strijd tegen knelpuntberoepen, kan op weinig enthousiasme rekenen bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). ‘Het is goed dat de premier initiatief neemt, want er is inderdaad een probleem met de vacatures, maar de nota heeft te weinig inhoud’, zegt hij.

In de zeven pagina’s tellende nota formuleert de premier tien uitdagingen om het probleem aan te pakken. Hij focust daarbij sterk op het belang van onderwijs, opleidingen, partnerschappen met het bedrijfsleven en de rol van de arbeidsbemiddelingsdiensten. Alleen gaat het volgens Bourgeois vooral om een opsomming van maatregelen die de deelstaten, of alleszins Vlaanderen, nu al nemen.

‘Ik heb de indruk dat hij niet goed weet wat wij doen op dat vlak. We voeren al een heel sterk beleid, onder meer met doelgroepenkortingen, wijkwerken en stages. Dat ga ik ook duidelijk maken op het overlegcomité’, zegt Bourgeois.

De premier verwijst inderdaad in de eerste plaats naar Vlaamse bevoegdheden en blijft vaag over wat de federale regering zelf nog kan doen. Al belooft Michel, zoals aangekondigd, wel te onderzoeken of de regering een belastingvrijstelling kan toekennen voor premies om knelpuntberoepen sneller in te vullen of voor werkzoekenden die starten als zelfstandige.

‘Maar dat hebben we vanuit Vlaanderen al in maart op de agenda van het Overlegcomité gezet en daar vragen we een beslissing in’, zo toont Bourgeois zich niet onder de indruk.

‘Plan nog niet rijp’

De Vlaams minister-president wil de rollen nu omdraaien. ‘We willen absoluut kijken of we hier en daar nog een tandje bij kunnen steken, maar deze nota is nog niet rijp, als plan van aanpak. Vanuit Vlaanderen willen we een reeks voorstellen uitwerken over hoe het federale niveau ons kan versterken. Dat is ook logisch, vanuit het principe dat het federale niveau dienstbaar is aan de deelstaten.’

Zelf vindt Bourgeois dat ook de bedrijven nog een tandje bij kunnen steken. ‘Als ik passeer langs West-Vlaamse bedrijven, zie ik dat ze allemaal ervaren medewerkers zoeken, maar die hebben meestal al een job. Iedereen zoekt een witte raaf, maar ze zullen moeten afstappen van dat idee en investeren in mensen die nog niet alle bekwaamheden hebben.’

Toch nog wat dash

Intussen mag premier Charles Michel (MR) vandaag meteen al de plooien gladstrijken met Vlaanderen. Het is een valse start voor zijn ambitieuze vacatureplan, waarmee hij wilde tonen dat er toch nog ‘dash’ in de regering zit, ondanks de opmerkingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Alleen zal Michel nu eerst voorbij Bourgeois moeten om te tonen dat zijn eigen regering nog niet uitgeblust is.