Vlaanderen mag onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloer verbieden
Ben Weyts (N-VA) Foto: Photo News

Een verbod op onverdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer is niet in strijd met de vrijheid van godsdienst. Dat zegt het Europees Hof van Justitie.

Onverdoofd slachten mag sinds 2015 in Vlaanderen alleen nog op erkende slachtvloeren plaatsvinden. Ook tijdens het Offerfeest. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) voerde die regel in en botste toen op protest van de moslimgemeenschap.

Verscheidene moslimorganisaties stapten naar de Belgische rechter om via een prejudiciële vraag het Europees Hof van Justitie in te schakelen. Vandaag heeft het Hof zijn oordeel bekendgemaakt. ‘Het Hof bevestigt dat rituele slachtingen zonder verdoving alleen mogen plaatsvinden in een erkend slachthuis’, klinkt het in een persbericht. ‘Deze verplichting is niet in strijd met de vrijheid van godsdienst.’

Vlaanderen heeft er zelfs voor gezorgd dat de religieuze slachtmethoden op deze manier voldoen aan de essentiële Europese regels voor dierenwelzijn, oordeelt het Hof.

Totaalverbod vanaf 2019

Het Hof heeft zich echter niet uitgesproken over een totaalverbod op onverdoofd slachten. Dat zal Vlaanderen vanaf 1 januari 2019 invoeren. Tegen die beslissing is opnieuw veel weerstand van de moslim- en de joodse gemeenschap.

In principe moeten dieren in de hele Europese Unie verdoofd geslacht worden, maar er geldt een uitzondering voor rituele slachtingen. Het Hof verduidelijkt meteen in het arrest waarom: ‘Deze uitzondering stelt helemaal geen verbod op het uitvoeren van rituele slachtingen in de Unie in, maar geeft juist uitdrukking aan het positieve streven van de Uniewetgever om het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving mogelijk te maken, zodat de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder die van praktiserende moslims, tijdens het Offerfeest daadwerkelijk wordt geëerbiedigd.’

Daarmee licht het Hof mogelijk ook een tipje van de sluier over een eventueel standpunt over een totaalverbod. Verschillende islamitische en joodse organisaties dienden vorig jaar al een klacht in bij het Grondwettelijk Hof tegen het Vlaams verbod.