Vlaamse musea willen subsidie zien verdubbelen
Het MAS in Antwerpen vroeg bij de vorige subsidieronde 1,4 miljoen euro, maar kreeg 250.000 euro. Foto: WAS

De musea en archieven vragen aan de Vlaamse overheid bijna 23 miljoen euro extra steun. Ze vinden het dringend tijd voor een inhaalbeweging.

77 Vlaamse musea, ­archieven en erfgoedbibliotheken vragen voor de periode 2019 tot 2023 50,5 miljoen euro aan subsidies. Dat is 22,9 miljoen euro meer dan het huidige bedrag. Die stijging is maar gedeeltelijk te verklaren door een toename van het aantal subsidie­aanvragen, dat klom van 69 naar 77.

Enkele organisaties zoals Diva, Red Star Line, Yper Museum en de Consciencebibliotheek kloppen voor het eerst bij de Vlaamse Gemeenschap aan. Maar het zijn veeleer de organisaties die nu al subsidies krijgen, die een flinke sprong voorwaarts willen maken. Bij het Museum Hof van Busleyden (Mechelen) ligt het gevraagde bedrag 471 procent hoger in vergelijking met de huidige ondersteuning. Bij het MAS (Antwerpen) is dat 308 procent, bij het Fomu (Antwerpen) 235 procent. Ook het Museum voor Schone Kunsten Gent (221 procent) en het Leuvense Museum M (157 procent) mikken beduidend hoger.

Geen tactische overbevraging

Met die cijfers is het uitkijken. Het gaat alleen om subsidieverzoeken aan de Vlaamse Gemeenschap. De ondersteuning van steden en gemeenten is daarin niet verrekend, zodat de percentages vertekend zijn. Niettemin is het onmiskenbaar duidelijk dat de musea met een lande­lijke uitstraling fors vooruit willen. De 24 landelijke aanvragers mikken ­gemiddeld op een verdubbeling van hun werkmiddelen. Regionale spelers zijn kleiner. Hun toelage is afgetopt op maximaal 200.000 euro. De 23 regionale musea vragen gemiddeld de helft meer dan ze nu krijgen.

In een reactie zegt Elviera Velghe, de directrice van het Fomu, dat er geen sprake is van tactische over­bevraging. Daarbij zouden organisaties eerst een wilde prognose doen, om nadien te landen bij een bedrag dat dicht bij hun reële behoeften ligt. Een rondvraag bij diverse musea leert dat ze voor bijkomende taken staan en de ambitie hebben om door te groeien. Ze wijzen alle op een financiering die niet mee-evolueerde met de ontwikkelingen op het veld. Daardoor hebben de musea en archieven het moeilijk om hun werking rond te krijgen.

5 miljoen extra?

Al drie subsidierondes is hen een inhaalbeweging in het vooruitzicht gesteld. Joke Schauvliege (CD&V), de vorige minister van Cultuur, nam dat punt zelfs op in haar beleidsnota, maar te elfder ure liep het mis. Daardoor stapten pas geopende musea bij de vorige ronde met een bescheiden toelage in het systeem. Museum M werd met 370.000 euro weliswaar een middenmoter, maar de stads­musea MAS (Antwerpen) en Stam (Gent) werden met 250.000 euro karig bedeeld. Het MAS vroeg toen al 1,4 miljoen euro. Logisch dat zij zich verder willen ontwikkelen.

In de beleidsnota van minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) is er geen sprake van een budgetverhoging. Op het Groot Onderhoud zei hij aan de verzamelde erfgoedsector dat hij voor meer geld wil gaan. Dit voorjaar gaf hij in deze krant aan dat hij het haalbaar acht om 5 miljoen extra uit te trekken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig