Populariteit tijdskrediet neemt forse duik
Foto: getty images/istockphoto
Begin dit jaar waren er 22.000 werknemers minder in loopbaanonderbreking of met tijdskrediet dan begin 2017.

Het aantal werknemers in een van de vele soorten loopbaanonderbreking of tijdskrediet is begin 2018 gezakt tot het laagste peil sinds 2011. In een jaar tijd gaat het om een daling met 7,3 procent.  Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst RVA.
Concreet telde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in de eerste drie maanden van 2018 277.526 werknemers in (deeltijdse) loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Begin 2017 waren dat er nog 299.517.

De daling heeft alles te maken met de verstrengde toegangsvoorwaarden. Zo heeft de federale regering-Michel de uitbetaling afgeschaft van een uitkering voor werknemers die kiezen voor een zogenaamd ‘tijdskrediet zonder motief’. Voor oudere werknemers werd de leeftijdsdrempel voor een landingsbaan opgetrokken en ook voor ambtenaren werd de stap naar loopbaanonderbreking moeilijker gemaakt.

De piek van het systeem werd in 2015 bereikt, met in totaal 302.429 werknemers in tijdskrediet of loopbaan­onderbreking. Sindsdien gaat dat aantal in dalende lijn.

Op die trend geldt er een grote uitzondering: de thematische verloven, zoals zorgverlof of ouderschapsverlof, blijven aan populariteit winnen. Met 83.480 personen zijn er nu 5,4 procent meer werknemers in thematisch verlof dan in het eerste trimester van vorig jaar. 
Ook de minder bekende formule van ‘palliatief verlof’ – bedoeld voor de palliatieve zorg van een familielid of kennis – groeide het voorbije jaar aan, tot 378 werknemers.