Werkgevers ongerust over lijst zware beroepen
Krijgt deze man dezelfde pensioenvoorwaarden als een politieman? Foto: Photo News

De werkgevers uit de privésector kijken argwanend naar de uitgebreide lijst van zware beroepen die voor het overheidspersoneel is opgesteld. Ze vrezen dat in de privésector ook massaal zware beroepen opgelijst moeten worden, om discriminatie met de publieke sector te vermijden.

‘Als een politieagent als zwaar beroep wordt bestempeld, waarom zou een agent van een beveiligingsfirma daar dan geen recht op hebben’, klinkt het in werkgeverskringen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is ongerust. ‘Dat redelijk wat ambtenarenfuncties als “zwaar beroep” gekwalificeerd kunnen worden, heeft een groot spillovereffect op de private sector. Dat is zeker een bezorgdheid. Als we de lijn  doortrekken, kan dit leiden tot een uitholling van de eerdere hervormingen. We zullen het akkoord en de lijst van beroepen nader bestuderen, met het oog op de gevolgen voor de private sector.’

Die bezorgdheid leeft ook bij ondernemersorganisatie Unizo. De werkgeversorganisatie is voorstander van het werken met criteria in plaats van met ‘brede’ beroepsgroepen zoals in de publieke sector, zegt Caroline Deiteren van Unizo. ‘We kunnen ons niet engageren om hetzelfde te doen in de privésector.’

Eerder had Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gelijkaardige bedenkingen geuit. Hij stelde op Radio 1 dat het absoluut niet te verantwoorden zou zijn dat werknemers die voor een openbaar ziekenhuis werken andere voorwaarden (voor hun pensioen) zouden hebben dan wie in een privé-ziekenhuis werkt. ‘Er moet een gelijke regeling komen voor de publieke en de private sector. Die systemen moeten tegelijk goedgekeurd worden, dat is niet meer dan rechtvaardig.’

In het Kamerdebat vanmiddag herhaalde hij dat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig