Moet een bewindvoerder belastingen betalen op ontvangen vergoedingen?
Foto: Photo News
Naast mijn werknemerspensioen ontvang ik maandelijks een vergoeding als bewindvoerder van mijn gehandicapte zus. Hoe moet ik die aangeven en hoe wordt die belast?

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn goederen te beheren, wordt er door de vrederechter een bewindvoerder aangewezen om het beheer van die goederen waar te nemen. Niemand kan echter worden verplicht ...