Open VLD en N-VA op de rem over akkoord zware beroepen
Foto: Photo News

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) mag dan wel groen licht krijgen van twee vakbonden over de zware beroepen bij de overheid, de federale regering heeft hij nog niet mee. Open VLD en N-VA temperen de hoerastemming.

'Wij hebben echt to-taal geen idee welke beroepen er op die lijst zouden kunnen staan.’ Bij de N-VA  wordt het nieuws over het akkoord rond de zware  beroepen bij de overheid afgedaan als fake news. ‘Het is het volste recht van minister Daniel Bacquelaine (MR) om te proberen een afspraak te maken met twee bonden, dat is zelfs zijn opdracht. Maar dit voorstellen als een akkoord, dat gaat te ver.’

ACV-onderhandelaar Luc Hamelinck waarschuwt dat er niet meer gemorreld kan worden aan wat de bonden gisteren hebben afgeklopt met Bacquelaine. ‘De beide vakbonden hebben met de minister van Pensioenen een lijst uitgewerkt van de situaties die als zwaar beroep zullen worden erkend. Die lijst moet nog worden bekrachtigd door de voltallige regering, maar de vakbonden zullen niet aanvaarden dat er op wordt afgedongen. Zo niet vervalt voor hen het compromis.’

Toch gaat ook Open VLD allerminst akkoord met de manier waarop de uitkomst van de onderhandelingen wordt voorgesteld. ‘We moeten ons eerst buigen over het wetsontwerp rond de zware beroepen en pas daarna over de lijst met zware functies’, zei ex-minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vanochtend op Radio 1. ‘Bovendien moet er een gelijke regeling komen voor de publieke en de private sector. Die systemen moeten tegelijk goedgekeurd worden, dat is niet meer dan rechtvaardig.’

N-VA prijst houding bonden

Eerder liet CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten van zich horen. Die verdedigt het ‘akkoord’ tussen Bacquelaine en de liberale en christelijke vakbond wel (de socialistische bond beraadt zich nog). ‘Minister Bacquelaine heeft niet op een eiland onderhandeld. Er is terugkoppeling geweest. De premier zal dit voorleggen aan de kern, in de geest van wat er is afgesproken tussen de minister en de twee bonden die hun nek hebben uitgestoken.’

Voor alle duidelijkheid: dat Bacquelaine probeert tot een akkoord te komen met de vakbonden, wordt binnen de meerderheid toegejuicht. N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren zegt dat de minister het recht heeft om voorakkoorden te sluiten. Hij prijst ook de houding van de vakbonden. Maar, voegt hij eraan toe, binnen de regering is afgesproken dat de lijst moet voldoen aan drie voorwaarden: ze mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet binnen de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd. 'Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord.'

Kostenplaatje

Een belangrijk struikelblok wordt de financiering. Daar hameren zowel de N-VA, Open VLD als de entourage van premier Charles Michel op. ‘Voor er zelfs nog maar sprake kan zijn van een akkoord, moet het Planbureau de kostprijs nog onderzoeken’, is bij die laatste te horen. 

Bij de N-VA en Open VLD zijn ze zeer beducht voor de categorieën die nu al allemaal genoemd worden. Als er gesproken wordt over militairen, brandweerlui, en een ‘groot deel van de onderwijsjobs’ maken ze zich daar ernstige zorgen. ‘Het moet gaan om echt zware beroepen’, aldus Van Quickenborne. ‘Het mag niet de bedoeling zijn om langer werken helemaal uit te hollen.’ Zelfde geluid bij de N-VA. Spooren: 'Wij zijn voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft.'