‘Groot deel onderwijsjobs wordt zwaar beroep’
Foto: Bas Bogaerts

De vakbonden en de overheid hebben na een marathononderhandeling een akkoord bereikt over wie bij de overheid een zwaar beroep heeft.

Na meer dan tien uur onderhandelen, waarbij de onderhandelaars zelfs niets te eten kregen, heeft de overheid een deal ­bereikt met twee van de drie vakbonden over de zware beroepen bij de overheid. Het gaat om de christelijke en liberale overheidsvakbond. De socialistische ACOD heeft (nog) niet getekend. Voorzitster Chris Reniers wil eerst terugkoppelen naar haar achterban, al erkent ze dat het compromis een aanzienlijke verbetering is in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). ‘Ik ben gematigd positief’, zegt ze.

Binnen het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren, vond gisteren een cruciaal overleg plaats over het dossier van de zware beroepen (DS 23 mei). Na afloop maakte zowel de voorzitter van de christelijke overheidsvakbond, Luc Hamelinck, als zijn evenknie bij het liberale VSOA, François Fernandez-Corrales, duidelijk dat er een consensus is over een lijst van overheidsjobs  die het statuut van zwaar beroep ­zullen krijgen. Over wie erop staat, wilden de twee gisteravond laat weinig kwijt. De bonden nemen zich voor om de lijst vandaag bekend te maken. Volgens  Fernandez-Corrales zal een groot deel van de onderwijsjobs als zwaar beroep worden erkend.

Wie een zwaar beroep heeft, zal vroeger met pensioen kunnen gaan – in de praktijk twee tot zes jaar vroeger dan de algemene ­regel, al blijft de minimumpen­sioenleeftijd wel 60 jaar – of een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet in 2020 van kracht worden. 

De bonden hoedden zich er gisteravond voor om al uitgebreid op de inhoud van het akkoord in te gaan. Ze beperkten zich tot de grote krachtlijnen, zoals het behoud van verworven rechten en de invoering van een overgangsregeling van tien jaar. Bij de overheid zijn er momenteel al verscheidene regelingen van vervroegde pensionering van kracht, voor onder meer spoorweg-, leger- en onderwijzend personeel en een deel van de politie.  Overigens is het akkoord over de zware beroepen niet alleen van toepassing op vastbenoemd overheidspersoneel maar ook op al wie een ander statuut heeft (zoals tijdelijk en contractueel personeel).

Grand Canyon

Dat er zo snel een deal is voor het overheidspersoneel, contrasteert sterk met het erg moeizame overleg in de private sector. De Groep van 10, het overlegplatform van vakbonden en werkgevers van de private sector, mengt zich voorlopig niet in het debat over de zware beroepen. De voormannen van vakbonden en werkgevers willen eerst zien wat de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad zullen opleveren, was gisteren te horen.

Minister van Pensioenen Bacquelaine heeft laten weten dat hij tegen eind juni een advies van de Groep van Tien verwacht over zijn wetsontwerpen over de zware beroepen in de private sector. Mario Coppens, de topman van de liberale vakbond, heeft grote twijfels over de haalbaarheid van die timing. Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw heeft het overleg over de zware beroepen in de private sector alles weg van een ‘Grand Canyon’.