Wie spreekt de waarheid: Tommelein of Bourgeois?
Foto: Photo News

Volgens de oppositie spreken Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open VLD) elkaar tegen over het Energiepact. ‘Wie spreekt nu de waarheid? Bourgeois of Tommelein?’, vraagt Vlaams Parlementslid Björn Rzoska (Groen) zich af. Beiden zo blijkt.

Minister-president Bourgeois (N-VA) maakte vandaag in het Vlaams Parlement duidelijk dat de Vlaamse regering het Energiepact ‘verwelkomt als een belangrijke ambitienota’. ‘Er is geen formele ondertekening of goedkeuring van het pact’, zegt hij. Maar volgens Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open VLD) heeft de Vlaamse regering wel beslist om het Energiepact om te zetten in een operationeel plan.

‘We gaan het Energiepact uitvoeren. Of het nu ondertekenen, verwelkomen of toejuichen is, dat zal me worst wezen. We gaan het uitvoeren. We gaan maken dat we een visie hebben voor de lange termijn. We gaan die langetermijnvisie ook uitvoeren. (...) We willen tegen 2050 een fossielvrije samenleving. Dat is het uitgangspunt van het interfederale Energiepact’, legt Tommelein uit.

Schaduw van De Wever

Volgens de oppositie blijkt uit de discussie dat er minstens ruis zit op de lijn van de regering. Al veroorzaakt die ruis vooral semantische discussies. Een formele goedkeuring gaf de Vlaamse regering inderdaad niet aan het pact, maar het is wel de leidraad voor een operationeel energieplan van die regering. Zowel Tommelein als Bourgeois citeert letterlijk uit de conceptnota van het Vlaams energie- en klimaatplan, ze spreken elkaar dus niet tegen.

Bij de liberalen is te horen dat de uitspraken van Bart De Wever over het energiebeleid de communicatie van de Vlaamse regering bemoeilijkt. ‘Bourgeois moet zowel het beleid van zijn regering als zijn partijvoorzitter verdedigen, dat leidt tot een spagaat’, klinkt het bij de liberalen.

Rzoska maakte een soortgelijke opmerking in het Vlaams Parlement. ‘Bourgeois schippert tussen het beleid van Tommelein en De Wever.’

Tommelein is alvast vastberaden. 'Ik zal uitvoeren en verdedigen wat in de regering is goedgekeurd. Ik ben niet gebonden aan wat een partijvoorzitter zegt. Ik ben gebonden aan de beslissing van de regering. Ik heb mijn minister-president op de radio horen zeggen dat hij mijn beleid steunt.'

Eerder had de voorzitter van Open VLD, Gwendolyn Rutten, gezegd dat de kernuitstap in 2025 een breekpunt is bij de volgende regeringsonderhandelingen.