'De nieuwe eindtermen zullen net ambitieuzer zijn'
Foto: BELGA

Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs ontkent dat de nieuwe eindtermen de lat lager leggen voor de leerlingen. Eerder had ook Vlaams minister Crevits in het parlement gezegd dat zij niet 'de Vlaamse minister zal zijn die het niveau van het onderwijs naar beneden haalt'.

‘Erg verontrustende signalen uit de commissies die de eindtermen voorbereiden. De lat wordt erg laag gelegd, door merkwaardige coalitie van netten die de vrijheid voor leerplannen willen maximaliseren, en experten die menen dat de lat laag leggen goed zou zijn voor gelijke kansen’, tweette OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme gisterenavond. Zijn tweet veroorzaakte veel beroering in het onderwijs, wat aanleiding gaf tot een debat in het Vlaams Parlement.

De lat moet omhoog

Ook verschillende parlementsleden hadden namelijk gelijkaardige signalen opgevangen uit de commissies die instaan voor de concrete invulling van de eindtermen. ‘De ontwikkelingcommissies die de eindtermen formuleren, zouden de lat lager leggen voor de taalvakken’, zei bijvoorbeeld Jo De Ro (Open VLD) in het Vlaams Parlement.

Aan het persbureau belga vertelde Raymond Gevaert, bestuurder en tot vorig jaar voorzitter van de vakvereniging voor leerkrachten Frans ProFFF, iets gelijkaardigs. 'In de huidige eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs staat dat leerlingen niveau A2 van het Europees referentiekader moeten halen. Dat zou bij de nieuwe eindtermen voor taalelementen, grammatica en woordenschat onder A1 komen te liggen, dus onder het niveau van het basisonderwijs.'

Die signalen bevallen de parlementsleden niet. Zowel meerderheid als oppositie vindt dat het niveau van het onderwijs omhoog moet. ‘Als we het nu gemakkelijker maken voor leerlingen, zullen we het later moeilijker maken voor hen als ze naar het hoger onderwijs gaan’, zei Vlaams Parlementslid Koen Daniels (N-VA).

Ook Vlaams Parlementslid voor de SP.A, Caroline Gennez, maakt zich ongerust. Zij maakte minister Crevits erop attent dat het niveau van het onderwijs jaar na jaar daalt. ‘De lat dan nog lager leggen, dat kan toch niet’, zegt Gennez.

Stok achter de deur

Na die opmerkingen probeerde minister Crevits de ongerustheid weg te nemen. ‘We hebben afgesproken dat de lat en het ambitieniveau hoog moeten liggen. Ik zal niet de Vlaamse minister zijn die het niveau van het onderwijs naar beneden haalt’, zei ze.

‘Als ik hoor dat voor talen er bepaalde ambitieniveaus niet zouden stijgen, maar dalen, dan doen wij niet meer mee’, zei ze ook.

Maar ze suste ook, de betrokken commissies zijn immers nog niet klaar met hun werk. Crevits vraagt daarom nog wat geduld en vertrouwen in het werk van de commissies. ‘Op dit ogenblik heb ik geen redenen om aan te nemen dat men niet zeer ernstig rekening houdt met de gemaakte opmerkingen’, aldus Crevits.

Daarnaast legde Crevits uit hoe de procedure er nu verder uitziet. ‘Als de ontwikkelingcommissies de eindtermen hebben geformuleerd, zullen ze worden geëvalueerd door een valideringscommissie, waarna het Parlement ze kan goedkeuren’, zegt ze. Het Vlaams Parlement heeft dus een stok achter de deur.

Koepels roeren zich

Aan de VRT hebben de onderwijskoepels intussen bevestigd wat Crevits in het parlement zei. 'In het regeerakkoord is afgesproken dat er minder eindtermen zullen zijn en toch zullen leerlingen meer moeten kennen en kunnen. De nieuwe eindtermen zullen dus ambitieuzer zijn', zegt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, aan VRT NWS. 'De lat zal zeker niet omlaag gaan.'

Het gemeenschapsonderwijs GO! zei iets gelijkaardigs aan de openbare omroep . 'Wij zijn een voorstander van sterke eindtermen die niet uitgehold zijn. We willen zeker en vast niet dat de lat lager wordt gelegd. We zullen het ambitieniveau bewaken.'