Moegestreden oppositiepartij stopt er na dertig jaar mee

De grootste oppositiepartij (Dorpslijst Ravels) stopt ermee nadat ze dertig jaar vruchteloos geprobeerd heeft om de volstrekte meerderheid van CD&V in Ravels te breken. Alleen Marion Leemans gaat door: ze stapt over naar... CD&V.

Het meest landelijke dorp van de provincie Antwerpen is van oudsher een CD&V-bastion. Al sinds de gemeentefusie in 1976 zijn de christendemocraten almachtig in Ravels en hebben ze het er alleen voor ...